ข่าวสารราชการไทย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายตำรวจ 'พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข' ผบ.ตร.

25 กันยายน 2020 เวลา 0:43
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายตำรวจ 'พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข' ผบ.ตร.
เปิดอ่าน 1,953

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่บรมราชโองการแต่งตั้งนายตำรวจ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นผบ.ตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 298 ราย

โดยมีตำแหน่งสำคัญอสทิ 1.พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 2.พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)

 
3.พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) 4.พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และ 5.พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน