ข่าวพระราชสำนัก

พระบรมราโชวาท วันข้าราชการ

1 เมษายน 2020 เวลา 14:25
พระบรมราโชวาท วันข้าราชการ
เปิดอ่าน 927

ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เผยแพร่ พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้ราชการพลเรือนประจำปี 2563 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 ความว่า

"งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม

ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสม อบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน"
สำหรับวันข้าราชการพลเรือนนั้น ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี สาเหตุเริ่มจากการจัดตั้ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2471 ดังนั้นจึงยึดถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนจนถึงบัดนี้

 
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน