ข่าวพระราชสำนัก

พระราชินีทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเอแบค

7 ธันวาคม 2019 เวลา 19:36 น.
เปิดอ่าน 3497

พระราชินีทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเอแบค

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีมติ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก่อนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิบดี และกรรมการสภามหาวิทยลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

ภาพ : NationPhoto (วรวิทย์ พุ่มพวง Vorawit Pumpuang)