ข่าวพระราชสำนัก

บรรยากาศนิทรรศการ “วันพ่อแห่งชาติ” สืบสานปณิธานความดี

3 ธันวาคม 2019 เวลา 20:06
บรรยากาศนิทรรศการ “วันพ่อแห่งชาติ” สืบสานปณิธานความดี
เปิดอ่าน 1,225

ชมภาพบรรยากาศการจัดเตรียมความพร้อมงานวันพ่อแห่งชาติ ที่ท้องสนามหลวง

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดเกียรติเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ณ ท้องสนามหลวง รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒


ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

 

ภาพ : Nation Photo (ประเสริฐ เทพศรี)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน : รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ชมภาพบรรยากาศร้านรวงภายในงานวันพ่อ 2562 @สนามหลวงAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน