ข่าวพระราชสำนัก

'ในหลวง'พระราชทาน 'อภัยโทษ' เนื่องใน 'วันเฉลิมพระชนมพรรษา'

14 สิงหาคม 2020 เวลา 17:48
'ในหลวง'พระราชทาน 'อภัยโทษ' เนื่องใน 'วันเฉลิมพระชนมพรรษา'
เปิดอ่าน 1,727

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ" ผู้ที่เข้าเกณฑ์ ป่วยเรื้อรัง มะเร็งระยะสุดท้าย เอดส์ หญิงต้องโทษครั้งแรก คนอายุ70ปีขึ้นไป ผู้ต้องโทษครั้งแรกอายุยังไม่ถึง20 นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม คุกตลอดชีวิตให้เหลือ50ปี แล้วลดโทษตามลำดับชั้น

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 

โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

 

ทั้งนี้  ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีตัวอยู่ใน ความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่หรือที่อาศัยท่ีศาลหรือทางราชการกำหนด ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับติดต่อกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
อ่านฉบับเต็มลิ้งค์นี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/065/T_0001.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน