การเมือง

เปิดรายชื่อ 'ส.ส.-ส.ว.' สูงวัยเสี่ยงติดเชื้อไวรัส

26 มีนาคม 2020 เวลา 15:47
เปิดรายชื่อ 'ส.ส.-ส.ว.'  สูงวัยเสี่ยงติดเชื้อไวรัส
เปิดอ่าน 991

พลิกดูรายชื่อของส.ส.และส.ว.ผู้สูงวัยแล้วพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ต้องอยู่ในเคหสถาน

การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 กลายเป็นความหวังหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศที่จะช่วยให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ลดลง เพราะเป็นการให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์

ข้อกำหนดตามพระราชกำหนดฯที่ออกตามมานั้นมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ที่ควรอยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก จากข้อกำหนดกดังกล่าว เมื่อพลิกไปดูที่รายชื่อของส.ส.และส.ว.ผู้สูงวัยแล้วพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ต้องอยู่ในเคหสถาน เพราะเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนี้

“ประธานสภาฯ-ผู้นำฝ่ายค้านฯ” เสี่ยงพอกัน

สภาผู้แทนราษฎร มีส.ส.ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน ประกอบด้วย 1.เผดิมชัย  สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา อายุ 71 ปี  2.ชวน หลีกภัย ประธานสภา อายุ 82 ปี  3.นายสวาป  เผ่าประทาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 71 ปี 4.ถาวร  เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 73 ปี  5.เทอดพงษ์  ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 76 ปี 6.ธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา อายุ 72ปี 7.นพคุณ  รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อายุ 72 ปี 8.นิรันดร์  นาเมืองรักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อายุ 71ปี  9.บัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 78 ปี 10.บุญรื่น  ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย อายุ 77 ปี

11.ประกอบ  รัตนพันธ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 70 ปี 12.ประภัตร  โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา อายุ 71 ปี 13.ประสงค์  บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อายุ 84 ปี 14.ปัญญา  จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชารัฐ อายุ 81 ปี 15.ผ่องศรี  แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย อายุ 70 ปี 16.พิเชษฐ  สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย อายุ 78 ปี 17.พชร เอกกำลังกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อายุ 72 ปี 18.ไพจิต  ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อายุ 73 ปี 19.ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย อายุ 84 ปี  20.พลตำรวจเอก ยงยุทธ  เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชานิยม

 

 
21.ยรรยงก์  ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย อายุ 81 ปี 22.วันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ อายุ 70 ปี 23.วันมูหะมัดนอร์  มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อายุ 76 ปี  24.วิรัช  พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อายุ 78 ปี 25. วีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย อายุ 81 ปี 26.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ อายุ 76 ปี 27.สงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย อายุ 76 ปี 28.สนอง  เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย อายุ 74 ปี 29.พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ อายุ 75 ปี 30.สมบัติ  ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย อายุ 74 ปี

31.สมพงษ์  อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านฯ อายุ 79 ปี  32.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย อายุ 71 ปี 33.พลตำรวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 73 ปี 34.พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อายุ 72 ปี 35.อนันต์  ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อายุ 74 ปี 36.อนุมัติ  ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ อายุ 71 ปี 37.สุทัศน์  เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 75 ปี 38.อิสสระ  สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 74 ปี 39.อุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย อายุ 71 ปี 40.เอี่ยม ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ อายุ 79 ปี


‘พรเพชร-ทหารเก่า’ กลุ่มเสี่ยง

ส่วน วุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีส.ว.ถึง 46 คนที่เข้าข่ายดังกล่าว ประกอบด้วย 1.กล้านรงค์ จันทิก อายุ 76 ปี 2.ไกรสิทธิ์ ตันติศิริ อายุ 75 ปี 3.จเด็จ อินสว่าง อายุ 72 ปี 4.พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ อายุ 71 ปี 5.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ อายุ 70 ปี 6.ฉวีรรัตน์ เกษตรสุนทร อายุ 70 ปี 7.ชลิต แก้วจินดา อายุ 74 ปี 8.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน อายุ 70 ปี 9.ทัศนา ยุวานนท์ อายุ 81 ปี  10.ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ อายุ 85 ปี

11.พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อายุ 80 ปี 12.พล.อ.นพดล อินทปัญญา อายุ 74 ปี 13.นิพนธ์ นาคสมภพ อายุ 73 ปี 14.นิอาแซ ซีอุเซ็ง อายุ 75 ปี 15.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อายุ 80 ปี 16.บุญส่ง ไข่เกษ อายุ 70 ปี 17.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อายุ 71 ปี 18.ประมนต์ สุธีวงศ์ อายุ 80 ปี 19.ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อายุ 74 ปี 20.ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อายุ 70 ปี

21.ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อายุ 76 ปี 22.พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา อายุ 71 ปี 23.พิทักษ์ ไชยเจริญ อายุ 79 ปี  24.พล.อ.อู้ด เบื้องบน อายุ 74 ปี 25.พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ อายุ 70 ปี 26.สมบูรณ์ งามลักษณ์ อายุ 72 ปี 27.สมพล เกียรติไพบูลย์ อายุ 79 ปี 28.พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ อายุ 77 ปี 29.สม จาตุศรีพิทักษ์ อายุ 79 ปี 30.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม อายุ 71 ปี

31.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา อายุ 76 ปี 32.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อายุ 72 ปี 33.ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 อายุ 70 ปี 34.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร อายุ 70 ปี 35.วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ อายุ 71 ปี 36.วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อายุ 70 ปี 37.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อายุ 81 ปี 38.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช อายุ 81 ปี 39.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง อายุ 72 ปี 40.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อายุ 72 ปี 

41.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อายุ 72 ปี 42.พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ อายุ 76 ปี 43.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร อายุ 73 ปี 44.มหรรณพ เดชวิทักษ์ อายุ 77 ปี 45.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย อายุ 72 ปี 46.อภิรดี ตันตราภรณ์ อายุ 70 ปี

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน