การเมือง

รู้จัก แอพฯตามตัวคนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ในไทย

12 มีนาคม 2020 เวลา 18:57
รู้จัก แอพฯตามตัวคนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ในไทย
เปิดอ่าน 3,864

แอพนี้จะบันทึกข้อมูลระหว่างการกักตัวอยู่บ้านพักโดยแพทย์สามารถติดตามตัวและติดตามอาการได้ตลอดเวลา

รัฐบาลประกาศมาตรการใหม่ รับมือไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งไม่พบอาการไข้ กลับไปเฝ้าดูอาการที่บ้านพัก เป็นเวลา 14 วัน โดยให้แยกส่วนการอยู่อาศัยร่วมกับคนในครอบครัว ซึ่งจะมีสาธารณสุข อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงภาคประชาสังคม ช่วยดูแล อำนวยความสะดวก

มาตรการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับมาประเทศไทย เพราะหากไม่ให้ความร่วมมือ กลับมาแล้วไม่กักตัวเอง ออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสความเสี่ยงติดโรคและแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด
12 มีนาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจเพื่อสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดตัว 2 แอพพลิเคชั่น ในการติดตามตัวผู้ที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยเฉพาะเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ในช่วงที่รัฐบาลเลือกใช้มาตรการให้กลับไปเฝ้าระวังอาการอยู่บ้านพัก ตามภูมิลำเนา

1.แอพพลิเคชั่น SydeKick for ThaiFightCOVID โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย เป็นแอพฯสำหรับการติดตามดูอาการของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ติดตั้งให้กับ 1.ผู้ที่จำเป็นต้องถูกกักตัวตามมาตรการเดิม 2.แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง  

คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น คือการบันทึกข้อมูลระหว่างการกักตัวอยู่บ้านพัก โดยแพทย์สามารถติดตามตัวและติดตามอาการได้ตลอดเวลา ขณะที่หน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันที เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลา 14 วันแล้วไม่พบว่ามีอาการ ข้อมูลต่างๆจะถูกลบทันที

ทั้งนี้ หากผู้ใช้แอพพลิเคชั่น ไม่ยอมให้ความร่วมมือ โดยการปิดโทรศัพท์มือถือ หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้าน แล้วออกไปภายนอกบริเวณที่กักตัว ผู้ควบคุมแอพพลิเคชั่น ก็จะสามารถทราบได้ทัน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ จะสามารถทราบตำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวทุกคน เพราะจะสามารถส่งข้อความเพื่อสอบถามอาการของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  หากพบว่าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นเวลานาน ก็เท่ากับว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วออกไปข้างนอก หรือมีปัญหาอย่างอื่น

2.แอพพลิเคชั่น AOT Airports โดยระหว่างการโดยสารเครื่องบินมายังประเทศไทย จะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้โดยสารทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโหลดแอพพลิเคชั่น AOT Airports บนโทรศัพท์มือถือเมื่อลงจากเครื่องฯ โดยเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อสืบทราบว่าผู้ติดเชื้อนั้น เดินทางมาด้วยสายการบินใด


มีขั้นตอนการปฏิบัติคือผู้โดยสารทุกคนที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AOT Airports แล้วแอพพลิเคชั่นจะขอให้ถ่ายภาพ Boarding Pass จากนั้นจึงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงอาการไข้ต่างๆ ก่อนจะขอให้ถ่ายภาพ passport  หรือบัตรประจำตัวประชาชน

ด้วยข้อมูลดังกล่าว หากพบภายหลังว่าผู้โดยสารคนใดมีการติดเชื้อโควิด-19 ก็จะทราบได้ทันทีว่าเดินทางด้วยสายการบินใด โดยจะสามารถสืบทราบได้ว่าผู้เดินทางร่วมสายการบินนั้น มีใครบ้าง นอกจากนี้ยังติดตามพิกัดที่อยู่ของผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางร่วมกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้ง 2 แอพพลิเคชั่น รองรับโทรศัพท์มือถือทุกระบบ โดยเป็นเพียงมาตรการเสริมจากมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ซึ่งการใช้แอพพลิเคชั่น จะเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้ให้ความร่วมมือ ซึ่งเท่ากับการรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมด้วยAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน