การเมือง

14 วันระวังอันตราย

9 มีนาคม 2020 เวลา 17:01
14 วันระวังอันตราย
เปิดอ่าน 1,455

เมื่อหน้ากากอนามัยขาดตลาด ทำให้ "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย" ได้ออกคำแนะนำ

ยังเป็นสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัส "โควิด-19" ต่อการออกมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่ยังขยายวงกว้างในหลายประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงมายังประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่แค่กลุ่มแรงงานเท่านั้น แต่หมายถึงนักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางเข้าออก ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ เป็นอีกกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังทุกฝีก้าว

ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐยังถูกตั้งคำถามถึง "คอขวด" ในแผนบริหารจัดการหน้ากากอนามัย ในฐานะเป็น "สินค้าควบคุม" ตามประกาศราชกิจจาลงวันที่ 4 ก.พ.2563 ให้หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ทีมีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบ และเศษกระดาษหรือกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็น 4 สินค้าควบคุมระหว่าง 1 ปีตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2563 ถึง 4 ก.พ.2564

จากปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด ทำให้ "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย" ได้ออกคำแนะนำไปถึงบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังตัวเอง ภายหลังเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 1.เฝ้าระวังสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา 14 วัน นับจากเดินทางถึงประเทศไทย

โดยให้ "จำกัด" พื้นที่ตัวเองในบ้าน หลีกเลี่ยงไปแหล่งชุมชม หรือหากเดินทางมาจากประเทศติดโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รัฐอาจกำหนดให้ไปพักในสถานที่ที่เตรียมไว้เฉพาะ

2.ให้แยกพื้นที่อาศัย ตั้งแต่ห้องนอน ห้องน้ำที่ร่วมกับผู้อื่น หรือให้อาศัยอยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถ้าจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำให้ใช้เป็นคนท้ายๆ และทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยหลังใช้งาน อาทิ ที่กดชักโครก ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู

3.แยกรับประทานอาหาร และงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น อาทิ จานข้าว ช้อนซ่อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว โดยทำการซักแยกไม่ร่วมกับผู้อื่น

4.เว้นระยะห่างจากผู้อื่นในที่พักอาศัยอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ
5.หากไม่มีอาการใดๆ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจด้วยวิธีป้ายสารคัดหลั่งยากหลังโพรงจมูกหรือวิธีการอื่น เนื่องจากการตรวจพบมีโอกาสน้อย แต่หากมีอาการเมื่อใดต้องไปตรวจใหม่อีกครั้งเนื่องจาก "โควิด-19" มีระยะฟักตัว 14 วัน

6.หากมีอาการไม่สบาย อาทิ มีไข้ ไอ หรือหอบหืด ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล แต่ระหว่างเดินทางให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หรือหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ เป็นเดินทางด้วยรถส่วนตัวและเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

7.หากมีโรคประจำตัวที่ต้องไปพบตรวจตามนัดหมายในช่วงการกักตัว 14 วัน ควรติดต่อโรงพยาบาลก่อนวันนัดเพื่อการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

8.ต้องแจ้งแพทย์ถึงประวัติการเดินทางตามความเป็นจริง

ขณะที่บุคคลทั่วที่ต้องอาศัยร่วมกับ "กลุ่มเสี่ยง" จะต้องเว้นระยะห่างจากผู้นั้นอย่างน้อย 1 เมตรในระยะเวลา 14 วัน รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง พร้อมกับการล้างมือบ่อยๆ งดใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน หรือหากพบว่ามีไข้ ไอ หรือเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัยและเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที ที่สำคัญเมื่อไปถึงโรงพยาบาลให้แจ้งประวัติกับเจ้าหน้าที่เพื่อแยกไปยังจุดแยกโรคของแต่ละโรงพยาบาล


สำหรับหน้ากากอนามัยชนิดที่ใช้เพื่อการแพทย์ที่เรียกว่า "Surgical mask" ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยสีเขียว ไม่แนะนำให้นำกลับมาใช้ซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง เพราะประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อโรคจะลดน้อยลง จากความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง หรือของเหลวใดๆ รวมถึงจะมีสภาพชำรุด ฉีกขาดหรือสภาพสายยางยืดที่ทำให้การการสวมใส่ไม่แนบชิดใบหน้า

สำหรับความจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีดังนี้ 1.หากป่วยจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากต้นทาง ซึ่งวิธีนี้สามารถป้องกันการแพร่เชื้อมาในสิ่งแวดล้อมเหลือ 1 ใน 3 2.เมื่ออยู่ใกล้ชิดหรือให้การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจ 3.บุคลากรทางการแพยท์ที่ต้องดูแลผู้ป่วย และ 4.ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องเข้าไปในสถานที่แออัด หรืออากาศถ่ายเทไม่ดี

เป็นมาตรการเฝ้าระวัง 14 วันอันตราย ต่อการดูแลตัวเองและผู้อื่นต่อสถานการณ์ "โควิด-19" ที่ต้องปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันให้ตัวเองและผู้อื่นปลอดภัยจากไวรัสมากที่สุด.Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน