การเมือง

สะเทือน "เมืองปากน้ำ"

25 มกราคม 2020 เวลา 9:40
สะเทือน "เมืองปากน้ำ"
เปิดอ่าน 8,221

ทุกคะแนน "ส.ส.พึงมึ" ต้องคำนวณใหม่อีกครั้ง หากพื้นที่เขต 5 สมุทรปราการ จัดเลือกตั้งใหม่หลังจากนี้

เป็นอีกหนึ่งสำนวนร้อนที่รอคำตัดสินจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณีแจก "ใบเหลือง" กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 ในข้อกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งคะแนนให้ "กรุงศรีวิไล"

 

จุดเริ่มต้นแห่งคดีเมื่อคนใกล้ชิดนำพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพจำนวน 1 พันบาทเมื่อวันที่ 19 พ.ย.2561 ที่วัดมงคลนิมิต อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมเขียนหน้าซองว่า "กรุง ศรีวิไล" เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่งที่ระบุ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

ประกอบมาตรา 80 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 18(4) มีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 และมาตรา 138 วรรคสามหรือไม่

 
 

ในช่วงปลายเดือน ส.ค.2562 "กกต." มีมติแจกใบเหลืองนายกรุงศรีวิไล พร้อมยื่นให้ศาลวินิจฉัย และมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ โดยศาลมีคำสั่งรับคำร้องของกกต.ไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562 พร้อมสั่งให้กรุงศรีวิไลหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว

 

ที่ผ่านมา กกต.ได้ส่งหลักฐานเอกสาร 12 ฉบับ พร้อมขอไต่สวนพยานบุคคล 7 ปาก ขณะที่ผู้คัดค้าน "กรุงศรีวิไล" ได้ส่งเอกสารจำนวน 2 ฉบับซึ่งเป็นรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง โดยเฉพาะการขอไต่สวนพยานเพิ่มเติมจำนวน 5 ปาก ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้อนุญาตตามคำร้องทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมกำหนดวันนัดไต่สวนฝ่ายแรกจาก กกต.วันที่ 28 ก.พ.2563 และนัดไต่สวนพยานฝ่ายกรุงศรีวิไลเป็นวันที่ 10 มี.ค.2563 เช่นกัน

 

ประเด็นการต่อสู้คดีจากฝั่ง "กรุงศรีวิไล" ยังยืนยันในช่วงวันที่ 19 พ.ย.2561 นายกรุงศรีวิไล ไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วนำซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต รวมถึงยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค.2562 

 

"กรุงศรีวิไล" บอกกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์" ถึงความมั่นใจในคดีนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่ ส่วนผลการตัดสินคดีจะออกมาเป็นอย่างไรอยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณา แต่หากศาลตัดสินต้องเลือกตั้งใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันแล้วว่าจะส่งลงสมัครเช่นเดิม

 


 

สำหรับความผิดในคดีตามที่ กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ตามมาตรา 138 วรรคสามระบุชัดเจนว่า "ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้น และในกรณีที่ผู้นั้นเป็น ส.ส.ให้สมาชิกภาพของผู้น้ันสิ้นสุด ลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง"

 

ถึงแม้ผลเลือกตั้ง 24 มี.ค.2563 กรุงศรีวิไล จะได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ที่ 41,745 คะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทยได้ 33,007 คะแนนถึง 8,738 คะแนน แต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การ "เลือกตั้งใหม่" เท่านั้นแต่คดีผลเลือกตั้งใดที่เกิดจากการทุจริต จะเข้าเงื่อนไข พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 131 บัญญัติไว้ว่า 

 

"ภายใน 1 ปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกต้ังในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คํานวณจํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยมิให้นําคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งที่เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่มารวมคํานวณด้วย"

 

หมายความว่าทุกคะแนน "ส.ส.พึงมี" จะต้องคำนวณใหม่อีกครั้ง หากพื้นที่เขต 5 สมุทรปราการจะต้องจัดเลือกตั้งใหม่หลังจากนี้ จะสวิงไปถึงทุกพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภาฯ ต้องส่งผู้สมัคร ส.ส.เพื่อมารักษา "ฐานคะแนน" ส.ส.พึงมึที่นำมาจากคะแนนผลเลือกตั้งครั้งใหม่ ในเงื่อนไข กกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปีหรือไม่เกินวันที่ 24 มี.ค.2563 ตามที่มาตรา 131 กำหนดไว้

 

เป็นสถานการณ์แข่งขันทางการเมืองรอบใหม่ในพื้นที่เมืองปากน้ำสมุทรปราการ จะกลับมาระอุอีกครั้ง.

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน