การเมือง

สรุป "ไทม์ไลน์" สัญญาร้อนเงินกู้ 191 ล้าน

11 ธันวาคม 2019 เวลา 13:27
สรุป "ไทม์ไลน์" สัญญาร้อนเงินกู้ 191 ล้าน
เปิดอ่าน 8,403

จากมติยื่นยุบพรรคของ กกต.เป็นสถานการณ์ที่ "อนาคตใหม่-ธนาธร" อยู่ในภาวะหลังพิงฝา 

ปฐมบทคดีเงินกู้ 2 สัญญาระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่ รวมเป็นเงิน 191,200,000 บาท ผ่านชั้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ลงมติส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็นสถานการณ์ที่ " อนาคตใหม่-ธนาธร" ยืนอยู่บนเส้นด้าย ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย 21 ก.พ.2563 เวลา 15.00 น.

"เนชั่นสุดสัปดาห์"ย้อน "ไทม์ไลน์" คดีนี้พบว่ามาจากจุดเริ่มวันที่ 21 พ.ค.2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง กกต.ให้ตรวจสอบนายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่ ปล่อยกู้ยืมเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่ เป็นการ "ฝ่าฝืน" หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่

เมื่อ 3 ประเด็นที่ "ศรีสุวรรณ" ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบการกู้เงิน ประกอบด้วย 1.ขัดแย้งกับข้อกฎหมายห้ามบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีหรือไม่ 2.กรณีที่นายธนาธร เคยบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 โดยนายธนาธรยอมรับว่าได้ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และ 3.น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า พรรคได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับนายธนาธรจริง จำนวน 250 ล้านบาท แต่ไม่ตรงกับตัวเลขในสัญญากู้ยืมที่ "ธนาธร" แจ้งบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.ทั้ง 2 ฉบับ

สัญญาที่ 1 ทำเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 จำนวน 161,200,000 บาท ดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี ในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขให้พรรคอนาคตใหม่ ต้องชำระหนี้คืนให้กับนายธนาธร พร้อมดอกเบี้ยภายใน 3 ปี แบ่งเป็นปีที่ 1 ชำระเงินต้น 80 ล้านบาท ปีที่ 2 ชำระเงินต้น 40 ล้านบาท และปีที่ 3 ชำระเงินต้น 41,200,000 บาท แต่หากผิดชำระจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท โดยสัญญานี้พรรคอนาคตใหม่ได้รายงานมาว่า ปัจจุบันได้ชำระแล้ว 26.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 งวดห่างกันครั้งละ 10 วัน โดยชำระเป็นเงินสดทั้งหมด

สัญญาที่ 2 ทำเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 จำนวนวงเงิน 30,000,000 บาท ดอกเบี้ย 2 % ต่อปี แต่สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาฉบับแรก โดยทั้ง 2 ฉบับมีชื่อนายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค เป็นผู้รับสัญญาผู้กู้




วันที่ 22 พ.ค.2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ออกมาเปิดเผยว่า สำนักงาน กกต.ได้พิจารณารับคำร้องเพื่อตรวจสอบประเด็นนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 เป็นหลักเกี่ยวกับรายได้พรรคการเมืองหรือไม่ 

วันที่ 11 มิ.ย.2562 กกต.เรียกนายศรีสุวรรณ ไปให้ข้อมูลสอบสวนเพิ่มเติม 

วันที่ 8 ก.ค.2562 กกต.มีหนังสือเชิญบุคคลในพรรคอนาคตใหม่เข้าไปชี้แจงนำโดยนายธนาธร 

วันที่ 21 ก.ค.2562 นายธนาธร ให้สัมภาษณ์กรณี กกต.จะพิจารณาเรื่องการปล่อยกู้เงินส่วนตัวให้กับพรรค 191 ล้านบาท โดยยืนยันว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้ 

วันที่ 20 ก.ย.2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.เสนอความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วันที่ 25 ก.ย.2562 เลขาธิการ กกต.แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบ

วันที่ 11 ต.ค.2562 และวันที่ 23 ต.ค.2562 ประธาน กกต.ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และไม่ได้มีการเร่งรัด

วันที่ 18 พ.ย.2562 กกต.มีมติให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน

วันที่ 27 พ.ย.2562 กกต.ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า "พรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารบางส่วนแล้ว แต่ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนต่อ กกต.อีก 120 วัน แต่การประชุม กกต. เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 กกต.ได้รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้นแล้ว และมีมติให้ขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารที่เหลือ โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562"


วันที่ 6 ธ.ค.2562 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวตั้งขอสงสัยว่า กกต.ทวงเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้เป็นเอกสารแถลงข่าว เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตการทวงเอกสารต้องมีหนังสือเรียกและลงนามอย่างเป็นทางการ

วันที่ 9 ธ.ค.2562 น.ส.พรรณิการ์ แถลงข่าวถึงกรณีมีเอกสารต้องสงสัยว่าอาจจะหลุดออกมาจาก กกต.ระบุความเห็นของบุคคลระดับสูงใน กกต.ในลักษณะที่มีการระบุให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร และกรรมการบริหารของพรรคให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2562 

วันที่ 10 ธ.ค.2562 กกต.เผยแพร่เอกสารการพิจารณาการกู้ยืมเงินพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ตามที่ น.ส.พรรณิการ์ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ ขอเรียนว่าการแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดย กกต.มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2562 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมือง (อ่านประกอบ : กกต.สวน "อนาคตใหม่" ปัดชี้นำเอาผิด "ธนาธร" ปมเงินกู้ ยันไม่มีเหตุจูงใจทางการเมือง https://www.nationweekend.com/content/image_news/3890)

11 ธ.ค.2562 กกต.มีมติยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้ยืมเงินจากนายธนาธร จำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

25 ธ.ค.2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องที่ กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่ กระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

27 ม.ค.2563 น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ พร้อมนายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอขยายเวลาชี้แจงคดีเงินกู้

10 ม.ค.2563 นายปิยบุตร ออกมาแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 คณะกรรมาการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 13 มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องเหตุผลมีการกู้เงิน และพรรคการเมืองสามารถกู้เงินได้

5 ก.พ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย คดียุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีเงินกู้ 191 ล้านบาท วันที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 15.00 น. 

12 ก.พ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องที่พรรคอนาคตใหม่ ขอให้ศาลเปิดการไต่สวนพยานคดีเงินกู้ 191.2 ล้านบาท แต่ให้ขยายวันให้พยานทั้งหมดส่งคำชี้แจงมาใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ.2563 และยังคงยึดคำสั่งเดิมของศาลรัฐธรรมนูญที่นัดวินิจฉัยคดีเงินกู้ในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.2563 

18 ก.พ.2563 นายปิยบุตร แถลงปิดคดีเงินกู้ ยืนยันเงินกู้พรรคการเมืองไม่ใช่รายได้ และศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจยุบพรรค ภายหลัง กระบวนการ กกต.ไม่ชอบต้องยกคำร้อง

21 ก.พ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยคำร้อง กกต.ยุบพรรคอนาคตใหม่ เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3)ประกอบมาตรา 93 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560



Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน