การเมือง

สรุป "ไทม์ไลน์" สัญญาร้อนเงินกู้ 191 ล้าน

11 ธันวาคม 2019 เวลา 13:12 น.
เปิดอ่าน 1766

การพิจารณาของกกต.วันนี้เป็นสถานการณ์ที่"อนาคตใหม่-ธนาธร" กำลังอยู่ในภาวะหลังพิงฝา 

 

ปฐมบทคดีเงินกู้ 2 สัญญาระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยเงินกู้ให้พรรคอนาคตใหม่รวมเป็นเงิน 191,200,000 บาท กำลังอยู่ในชั้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณาในวันนี้ กลายเป็นสถานการณ์ที่"อนาคตใหม่-ธนาธร" กำลังอยู่ในภาวะหลังพิงฝา ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาในคดีถือหุ้น "วี ลัค" ไปเมื่อ 20 พ.ย.2562 

 

หากย้อน "ไทม์ไลน์" ในคดีนี้มาจากจุดเริ่มวันที่ 21 พ.ค.2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง กกต.ให้ตรวจสอบนายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง เป็นการ "ฝ่าฝืน" หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่

 

เมื่อ 3 ประเด็นที่ "ศรีวุวรรณ" ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบการกู้เงิน 1.ขัดแย้งกับข้อกฎหมายห้ามบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีหรือไม่ 2.กรณีที่นายธนาธร เคยบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 โดยยอมรับว่าได้ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และ 3.น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า พรรคได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับนายธนาธรจริง จำนวน 250 ล้านบาท แต่ไม่ตรงกับตัวเลขในสัญญากู้ยืมที่ "ธนาธร" แจ้งบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.ทั้ง 2 ฉบับ

 

สัญญาที่ 1 ทำเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 จำนวน 161,200,000 บาท ดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี ในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไขให้พรรคอนาคตใหม่ ต้องชำระหนี้คืนให้กับนายธนาธร พร้อมดอกเบี้ยภายใน 3 ปี แบ่งเป็นปีที่ 1 ชำระเงินต้น 80 ล้านบาท ปีที่ 2 ชำระเงินต้น 40 ล้านบาท และปีที่ 3 ชำระเงินต้น 41,200,000 บาท แต่หากผิดชำระจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท โดยสัญญานี้พรรคอนาคตใหม่ได้รายงานมาว่า ปัจจุบันได้ชำระแล้ว 26.8 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 งวดห่างกันครั้งละ 10 วัน โดยชำระเป็นเงินสดทั้งหมด

 

สัญญาที่ 2 ทำเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 จำนวนวงเงิน 30,000,000 บาท ดอกเบี้ย 2 % ต่อปี แต่สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาฉบับแรก โดยทั้ง 2 ฉบับมีชื่อนายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค เป็นผู้รับสัญญาผู้กู้

 

 

 

วันที่ 22 พ.ค.2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ออกมาเปิดเผยว่า สำนักงาน กกต.ได้พิจารณารับคำร้องเพื่อตรวจสอบประเด็นนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62  เป็นหลักเกี่ยวกับรายได้พรรคการเมืองหรือไม่ 

 

วันที่ 11 มิ.ย.2562 กกต.ได้เรียกนายศรีสุวรรณไปให้ข้อมูลสอบสวนเพิ่มเติม 

 

วันที่ 8 ก.ค.2562 กกต.ได้มีหนังสือเชิญบุคคลในพรรคอนาคคใหม่ไปชี้แจงนำโดยนายธนาธร 

 

วันที่ 21 ก.ค.2562 นายธนาธร ให้สัมภาษณ์กรณี กกต.จะพิจารณาเรื่องการปล่อยกู้เงินส่วนตัวให้กับพรรค 191 ล้านบาท โดยยืนยันว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงไว้แล้ว

 

วันที่ 20 ก.ย.2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เสนอความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

วันที่ 25 ก.ย.2562 เลขาธิการ กกต.แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบ

 

วันที่ 11 ต.ค.2562 และวันที่ 23 ต.ค.2562 ประธาน กกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและไม่ได้มีการเร่งรัด

 

วันที่ 18 พ.ย.2562 กกต.มีมติให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งเคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน

 

วันที่ 27 พ.ย.2562 กกต.ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า "พรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารบางส่วนแล้ว แต่ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนต่อ กกต.อีก 120 วัน แต่การประชุม กกต. เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 กกต.ได้รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้นแล้ว และมีมติให้ขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารที่เหลือ โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562"

 

 

 

วันที่ 6 ธ.ค.2562 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวตั้งขอสงสัยว่า กกต.ทวงเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้เป็นเอกสารแถลงข่าว เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตการทวงเอกสารต้องมีหนังสือเรียกและลงนามอย่างเป็นทางการ

 

วันที่ 9 ธ.ค.2562 น.ส.พรรณิการ์ แถลงข่าวถึงกรณีมีเอกสารต้องสงสัยว่าอาจจะหลุดออกมาจาก กกต. ระบุความเห็นของบุคคลระดับสูงในกกต. ในลักษณะที่มีการระบุให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร และกรรมการบริหารของพรรคให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2562 

 

วันที่ 10 ธ.ค.2562 กกต.เผยแพร่เอกสารการพิจารณาการกู้ยืมเงินพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ตามที่ น.ส.พรรณิการ์ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ ขอเรียนว่าการแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดย กกต.มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2562 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมือง (อ่านประกอบ : กกต.สวน "อนาคตใหม่" ปัดชี้นำเอาผิด "ธนาธร" ปมเงินกู้ ยันไม่มีเหตุจูงใจทางการเมือง https://www.nationweekend.com/content/image_news/3890)

 

11 ธ.ค.2562 กกต.มีมติยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้ยืมเงินจากนายธนาธร จำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

 

"ศรีสุวรรณ" เปิดเผยกับ "เนชั่นสุดสัปดาห์ว่า" เชื่อมันว่า ในวันนี้ กกต.จะวินิจฉัยตามเจตนารมณ์ของมาตรา 62 ในพ.ร.ป.พรรคการเมือง เพราะถือว่าเป็นหลักกฎหมายมหาชน เพราะหากกฎหมายเขียนไว้เช่นใด พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามแบบนั้นจะนอกเหนือมิได้ เมื่อตามมาตรา 62 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการกู้เงินดังนั้นจะมาเล่นแร่แปรธาตุคงไม่ได้ ซึ่งคาดว่า กกต.จะวินิจฉัยว่าพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาทมาใช้ในกิจการของพรรคการเมืองจะขัดแย้งต่อมาตรา 62 แล้วพิจารณาว่าจะมีบทลงโทษตามมาตราใด เพื่อสรุปสำนวนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป