การเมือง

บ่วงร้อนเงินกู้ 191 ล.

5 ธันวาคม 2019 เวลา 15:11
บ่วงร้อนเงินกู้ 191 ล.
เปิดอ่าน 1,074

กระบวนการไต่สวนในคดี "กู้ยืมเงิน" ต้องเดินหน้าต่อไป ตามอำนาจของ กกต.ในพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560

ที่สุดแล้วจนถึงขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณี "เงินกู้ยืม" จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 2 สัญญารวม 191,200,000 บาท ภายหลังเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีคำสั่งให้อนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธ.ค.2562 ให้กับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อให้การพิจารณาปรากฏข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

เป็นกระบวนการสั่งให้เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารชี้แจงเพื่อชี้แจงต่อตามคำร้องจาก "ศรีสุวรรณ จรรยา" เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคยยื่นร้อง กกต.เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562 ในประเด็นที่นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่า เป็นการ "ฝ่าฝืน" หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง จะขัดแย้งกับข้อกฎหมายห้ามบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีหรือไม่

 

ถึงแม้ "นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์" เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ออกมายืนยันได้ส่งเอกสารไปให้ กกต.บางส่วนแล้ว แต่สิ่งที่กกต.ขอเพิ่มเติมเป็นรายรับรายจ่ายในแต่ละวันที่มีจำนวนกว่า 100 หน้า ทำให้ไม่สามารถจัดทำเอกสารส่งให้ กกต.ได้ทันภายใน 2 ธ.ค. จึงขอสงวนสิทธิที่ส่งเอกสารให้ กกต.ตามระยะเวลา 120 วัน

 
 

สุดท้ายพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นขอไปยัง กกต.เพื่อขยายเวลายื่นเอกสารเพิ่มเติมเป็น 120 วัน แต่ กกต.ได้ให้คำตอบกลับมาว่าไม่สามารถทำได้ ทำให้กระบวนการไต่สวนในคดี "กู้ยืมเงิน" ต้องเดินหน้าต่อไปตามอำนาจของ กกต.ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 หมวด 2 หัวข้อ "การสืบสวน การไต่สวน และการดําเนินคดี" ตามมาตรา 43 วรรคสอง ที่ระบุว่า

 

"... ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ หรือเจ้าพนักงานกําหนด และมีสิทธิท่ีจะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด ให้กรรมการหรือเจ้าพนักงาน มีอํานาจดําเนินการไต่สวนต่อไปได้"

 

ทำให้กระบวนการไต่สวนในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ของ กกต.ยังต้องโฟกัสไปที่ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในเรื่องรายได้ของพรรคการเมือง การใช้เงินกู้ในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง จะไปขัดกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 หมวด 5 หัวข้อ "รายได้ของพรรคการเมือง" หรือไม่ เนื่องจากตามกฎหมายมาตรา 62 ทั้ง 7 ข้อได้กำหนดพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เขียนกำหนดไว้ว่า "รายได้" สามารถมาจากการกู้ยืมเงินได้ 

 

แต่ฝั่งนายธนาธรและอนาคตใหม่ยืนยันมาตลอดว่า การปล่อยกู้เงินแก่พรรคอนาคตใหม่ถือเป็น "หนี้สิน" ไม่ใช่ "รายได้" เนื่องจากไม่มีกฎหมายข้อใดห้ามว่าไม่ให้พรรคการเมืองกู้เงิน และที่ผ่านมามีหลายพรรคที่เคยกู้ยืมเงินมาแล้วเช่นกันอาทิ พรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทย ชาติพัฒนา และประชาธิปไตยใหม่

 


 

แต่กระบวนการไต่สวนอยู่ที่ 2 สัญญาระหว่าง "ธนาธร-อนาคตใหม่" ทำร่วมกันตั้งแต่ สัญญาที่ 1 ทำเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2562 จำนวน 161,200,000 บาท ดอกเบี้ย 7.5 % ต่อปี ในสัญญาได้กำหนดเงื่อนไข "อนาคตใหม่" ต้องชำระหนี้คืนให้กับนายธนาธน พร้อมดอกเบี้ยภายใน 3 ปี แบ่งเป็นปีที่ 1 ชำระเงินต้น 80 ล้านบาท ปีที่ 2 ชำระเงินต้น 40 ล้านบาท และปีที่ 3 ชำระเงินต้น 41,200,000 บาท หากผิดชำระจะมีค่ปรับวันชะ 100 บาท 

 

ส่วนสัญญาที่ 2 ทำเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 จำนวนวงเงิน 30,000,000 บาท แต่สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยรวม 2 สัญญาเป็นเงินทั้งหมด 191,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท) 

 

ดังนั้นตามข้อกฎหมาย 2 ประเด็กหลักหากพิจารณาตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เรื่องห้ามบริจาคเงินมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปี ซึ่งกำลังถูก "ตีความ" เป็น "รายได้ของพรรคการเมือง" ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 62 หรือไม่ เพราะบทกำหนดโทษตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 125 เขียนไว้ชัดไว้ว่า 

 

"...พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน ที่กําหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนด 5 ปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน"

 

เป็นโทษที่หนักหน่วงที่หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่รวม 16 คน กำลังถูกตรวจสอบในคดี "กู้ยืมเงิน" ที่กกต.กำลังเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้น.

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน