การเมือง

ลุยสอบเผือกร้อน ภ.บ.ท.5

2 ธันวาคม 2019 เวลา 15:58
ลุยสอบเผือกร้อน ภ.บ.ท.5
เปิดอ่าน 1,239

ไม่ใช่แค่ "ปารีณา" แต่ยังมีการตรวจพบส.ส.พบอีกหลายคนแจ้งถือครอง ภ.บ.ท.5 เช่นกัน

 

ยังอยู่ในความสนใจของสังคมสำหรับประเด็น น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ต่อการครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 ในพื้นที่คอกเลี้ยงวัวเขาสนฟาร์มไก่ หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จะเป็นไปตามความถูกต้องในบัญชียื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หรือไม่

 

ถึงแม้ก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณาได้ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 เพื่อแจ้งขอแก้ไขรายการบัญชีหนี้สินและทรัพย์สิน จากความคลาดเคลื่อนและซ้ำซ้อน ในเอกสาร ภ.บ.ท.5 ที่ยื่นเสียภาษีในปี 2549 แต่ได้แจ้ง ป.ป.ช.ซ้ำซ้อนกับเอกสาร ภ.บ.ท.5 ที่ได้ยื่นเสียภาษีในปี 2553 ทำให้จำนวนเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กว่าไร่ ทั้งที่ที่ดินแปลงมีเนื้อที่รวมประมาณ 600 กว่าไร่

 

แต่เป็นประเด็นที่ "ศรีสุวรรณ จรรยา" เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยังคาใจก่อนเดินทางไปที่สำนักงานป.ป.ช. เพื่อข้อมูลเนื่องจากเห็นว่ามีพิรุธ เพราะหากว่าแจ้งซ้ำซ้อนอย่างที่อ้าง ถ้าเพียง 5-10 ไร่ คงเป็นเรื่องปกติ แต่การแจ้งผิดเป็น 1,000 ไร่นั้น เป็นไปไม่ได้ จึงเชื่อว่าการแจ้งตัวเลขมากมายขนาดนั้นอาจเป็นการแจ้งไว้ก่อน เพื่อที่จะหาที่ดินมา "สวม" ในอนาคต

 

หากย้อนกลับไปดูที่บัญชีบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงต่อ ป.ป.ช. ของ "ปารีณา" พบว่าในรายการที่ดินทั้งหมด 76 แปลงมูลค่า 20,068,090 บาทนั้นมี ภ.บ.ท.5 รวม 57 ฉบับ ตั้งแต่รายการที่ 19-76 ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประมาณ 1,700 ไร่ แต่ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ได้มา (อ่านประกอบ : ที่ดิน 1,700 ไร่ มรสุมรุม “เอ๋ ปารีณา” https://www.nationweekend.com/content/politics/3300)

 

ทำให้การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2662 เพื่อไปตรวจสอบเอกสารทรัพย์สินและการเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่น.ส.ปารีณาได้ยื่นชำระต่อส่วนการคลังของ อบต.รางบัว รวมถึงรายการทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา กรณีแจ้งถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 และที่ดินรายการอื่นเพื่อตรวจสอบว่าจะสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ 

 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบนั้น อยู่ในพื้นที่เขาสนฟาร์มไก่และฟาร์มวัวของ น.ส.ปารีณา เป็นสถานที่เลี้ยงวัวพันธ์ไทยจำนวนใน 400 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อรายงานให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในสัปดาห์นี้

 

 
 

ไม่ใช่แค่ "ปารีณา" คนเดียว แต่ในรายการบัญชีทรัพย์สินของ ส.ส.ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.พบว่า ยังมี ส.ส.อีกหลายคนแจ้งการถือครอง ภ.บ.ท.5 เช่นกัน (อ่านประกอบ : ส่องบัญชีปปช. สส.รุกป่าพรึบhttps://www.nationweekend.com/content/politics/3145) ประกอบด้วย 

 

1.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พบรายการที่ดิน 13 แปลงที่แจ้งไว้กับ ป.ป.ช.มีการแสดงรายการประเภทที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 1 แปลง ขนาดเนื้อที่ 2 งาน 88 ตารางวา และมีการระบุมูลค่าอยู่ที่ 100,000 บาทแต่ไม่ได้ระบุหมายเลขที่ดิน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ระบุวันเดือนปีที่ได้มาในปี 2544

 

2.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แจ้ง ป.ป.ช.ถือครองที่ดิน 26 แปลง โดยมี ภ.บ.ท.5 ในรายการ 22-26 จำนวน 30 ไร่ แบ่งเป็น รายการที่ 25 หนังสือสัญญาขายที่ดิน ภ.ท.บ.5 ที่อยู่หมู่ 1 ต.นาบอน อ.นาบอนจ.นครศรีธรรมราช จำนวน 15 ไร่  ระบุวันเดือนปีที่ได้มา 9 พ.ย.2537 มูลค่า 6 แสนบาท และรายการที่ 26 หนังสือสัญญาขายที่ดิน ภ.ท.บ.5 ที่อยู่ หมู่ 10 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 40 ไร่ ระบุวันเดือนปีที่ได้มา 18 ธ.ค.2538 มูลค่า1,600,000 บาท 

 

นอกจากนี้ นายชินวรณ์ยังแจ้งมีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลง แบ่งเป็นเลขที่ 353 หมู่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศีธรรมราชจำนวน 5 ไร่ มูลค่า 260,000 บาท ระบุวันเดือนปีที่ได้มา 1 ม.ค.2525 และเลขที่ 353 หมู่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศีธรรมราชระบุวันเดือนปีที่ได้มา1 ม.ค.2525 จำนวน 10 ไร่ มูลค่า 520,000 บาท

 


 

3.นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย โดยรายการที่ดินที่แจ้งกับ ป.ป.ช. แบ่งเป็นของนายสฤษฎ์พงษ์13 แปลง มูลค่า 45,000,000 บาท ส่วนของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง คู่สมรสมีทั้งหมด 11 แปลง มูลค่า 56,700,000 บาท รวมที่ดินทั้งหมดที่แจ้ง ป.ป.ช. 24 รายการ แต่ในรายการที่ 10 และ 20 ได้แจ้งประเภทที่ดิน "ภ.บ.ท.5" ไว้ โดยรายการที่ 10 เป็นของนายสฤษฎ์พงษ์ หมายเลข 164/49 ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีขนาด 100 ไร่ มูลค่า 8,200,000 บาท ไม่ได้ระบุว่าเดือนปีที่ได้มา ส่วนรายการที่ 20 เป็นของนางเยาวดี หมายเลข 162/49 ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ขนาด100 ไร่ มูลค่า 8,200,000 บาท แต่ไม่ได้ระบุว่าเดือนปีที่ได้มาเช่นกัน

 

4.นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี  ส.ส.กทม. เขต 23 พรรคอนาคตใหม่ ได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงต่อ ป.ป.ช. มีรายการที่ดิน 3 รายการ มูลค่ารวม 6,600,000 บาท แต่ในรายการที่ 3 พบว่ามีการยื่นแจ้งประเภทถือครองที่ดินภ.บ.ท.5 จากเลขสำรวจ 341 อยู่ที่ หมู่ 1 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ระบุวันเดือนปีที่ได้มา 11 ส.ค.2541 ขนาด 10 ไร่ 20 ตารางวา มูลค่า 600,000 บาท

 

5.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้แจ้ง ป.ป.ช.ไว้ในหมวด "สิทธิและสัมปทาน" ว่ามี ภ.ท.บ.5 จำนวน 2 รายการ แบ่งเป็น ภ.ท.บ. 5 ที่ จ.จันทบุรี ขนาด 200 ไร่ ระบุวันเดือนปีที่ได้มา ปี 2545 มูลค่า 40,000,000 บาท และรายการที่ 2.ภ.บ.ท. 5 ที่ จ.ระยอง ขนาด 150 ไร่ ระบุวันเดือนปีที่ได้มาปี 2545 มูลค่า 30,000,000 บาท แต่ทั้ง 2 รายการไม่ได้ระบุว่าจะสิ้นสุดเวลาใด

 

เป็นข้อมูลถือครองที่ดิน "ภ.ท.บ.5" ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายพรรคที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. ในหลักฐานสำคัญต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มข้นหลังจากนี้Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน