การเมือง

สึนามิ "ธนาธร" กำลังเคลื่อนพัดถล่มถึง "อนาคตใหม่"

21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:39
สึนามิ "ธนาธร" กำลังเคลื่อนพัดถล่มถึง "อนาคตใหม่"
เปิดอ่าน 1,587

ธนาธรเป็นผู้ออก "หนังสือรับรอง" ในนามหัวหน้าพรรคให้ผู้สมัคร ส.ส.

เป็นเวลา 45 นาทีของบ่ายวันที่ 20 พ.ย.2562 เมื่อตุลาการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเรื่องสมาชิกสภาพ ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีการถือหุ้นบริษัทวีลัค มีเดีย จำกัด ต้องสิ้นสุดลงในหมวก ส.ส.บัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 23 พ.ค.2562 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง 

สำหรับความผิดประเด็นสมาชิกสภาพ ส.ส.นั้น ต้องไปเชื่อมกับรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ระบุถึงลักษณะต้องห้ามของสมาชิกภาพ ส.ส.จะสิ้นสุดลง คือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (3) ที่ระบุว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส. เมื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

ไม่ใช่แค่กรอบการกำหนดคุณสมบัติสมัคร ส.ส.เท่านั้น เมื่อโทษกระทำความผิดไปเข้าองค์ประกอบกฎหมายอีกฉบับ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 "มาตรา 151" ที่ระบุไว้ว่า 

"ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนด 20 ปี"

แน่นอนว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย "พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา" เลขาธิการ กกต. ยืนยันคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธรสิ้นสุดลง กรณีถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดนั้น 

จากนี้จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ตามคำร้องที่มีผู้กล่าวหาว่านายธนาธร ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)​ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) 

เลขา กกต.เน้นไปที่การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน จะนำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ไปพิจารณาประกอบในสำนวนด้วย เพราะมีการวินิจฉัยว่านายธนาธรขาดคุณสมบัติด้วย

สำหรับ "ผู้ร้อง" ตามที่มีผู้มายื่นกับ กกต.นั้นเมื่อไปตรวจสอบพบว่า เป็นคำร้องนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เคยยื่นร้องต่อ กกต.เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2562 เพื่อให้ตรวจสอบการถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัดของนายธนาธร ซึ่งมีลักษณะ "ต้องห้าม" มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ไม่ใช่แค่การตรวจสอบการถือหุ้น "วี-ลัค" แต่นายศรีสุวรรณได้ไปค้นหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยพบว่านายธนาธร ยังคงมีหุ้นอยู่ในบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่ออีก 13 บริษัท จึงไปยื่นเอกสารกับ กกต.เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 

"สึนามิ" ลูกต่อมานอกจากบทกำหนดโทษในมาตรา 151 เพราะยังมีคดีที่นายธนาธร ถูกนายสุรวัชร สังขฤกษ์ กลุ่มการเมืองภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต. เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2562 ขอให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเข้าข่ายเป็น "โมฆะ" 

เนื่องจากขณะนั้น กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรกรณีถือหุ้น เข้าลักษณะต้องห้ามเป็นผู้สมัคร ส.ส. มีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) จึงถือว่าการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่เป็นโมฆะ เพราะนายธนาธรเป็นผู้ออก "หนังสือรับรอง" ในนามหัวหน้าพรรคให้ผู้สมัคร ซึ่งมีความผิดในนามหัวหน้าพรรคและนิติบุคคล ถือเป็นเอกสารเท็จ เพราะนายธนาธรขาดคุณสมบัติ

นอกจากนี้ยังเข้าข่ายที่ กกต.ตรวจสอบกรณีนายธนาธรเคบลงนามเอกสารรับรองส่งผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 49 วรรค 2 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่กำหนดว่าในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและผู้สมัครบัญชีรายชื่อ จึงถือว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค จะต้องมีความรับผิดชอบในการส่งผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ครบด้วย 

โดยเฉพาะกรณีพรรคอนาคตใหม่ส่งชื่อ "ภูเบศวร์ เห็นหลอด" อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดสกลนคร ซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากนายภูเบศวร์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ จึงถือว่ามีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายภูเบศวร์เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2562

รวมไปถึงเคยรับรองรับรองส่งผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีจำนวน 20 คนตามที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เคยยื่นคำร้องต่อประธานสภาฯ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็น ส.ส.ของ 32 ส.ส.พรรคฝ่ายค้านโดยมี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 20 คนเข้าข่ายถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนกำหนดวัตถุประสงค์ประกอบกิจการสื่อหรือไม่ 

เป็น "โดมิโน" ตัวแรกที่เริ่มขยับสู่คำตัดสินคดีที่นายธนาธรถูกร้องเรียน ไต่สวน จนไปถึงปลายทางของคำตัดสิน ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อต้นทางของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมต่อคดี "ถือหุ้นสื่อ" ของนายธนาธรในครั้งนี้.

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน