การเมือง

"รัฐสภาใหม่" 10 ปีแล้วยังไม่เสร็จ

19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:19
"รัฐสภาใหม่" 10 ปีแล้วยังไม่เสร็จ
เปิดอ่าน 773

รัฐสภาให้ต่อสัญญามาแล้ว 3 ครั้งและน่าจะมีครั้งที่4เพราะส่งมอบ15ธันวานี้คงไม่ทัน

ในช่วง 10 ปีมานี้ถ้าใครสัญจรผ่านเส้นทางถนนสามเสนบริเวณแยกเกียกกาย ย่อมจะได้เห็นอภิมหาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "สัปปายะสภาสถาน"

 

แม้ภายนอกจะเต็มด้วยอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ระดมทำงานกันข้ามวันข้ามคืน แต่ภายในส่วนหนึ่งในฝั่งที่เป็นสัดส่วนของวุฒิสภา โดยเฉพาะห้องประชุม "จันทรา" ก็สามารถเปิดใช้งานได้บางส่วนแล้ว เรียกได้ว่า "สร้างไปประชุมไป" ก็คงไม่ผิดนัก

 

ภาวะที่เรียกว่า "สร้างไปประชุมไป" ทำให้ทั้งบรรดาส.ส.ถึงกับบ่นกลางที่ประชุมหลายครั้งถึงความไม่สะดวกและความต้องการอยากให้เร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ซึ่ง 'ชวน หลีกภัย' ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ยิ้มรับในเสียงวิจารณ์และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด

 

สำหรับเส้นทางการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถ้าไม่นับระยะเวลาของการค้นหาสถานที่ ต้องยอมรับว่าเริ่มนับหนึ่งอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมในสมัยประธานรัฐสภาที่ชื่อ 'ชัย ชิดชอบ' เมื่อปี 2551 ภายหลังได้ข้อสรุปว่าใช้พื้นที่เกียกกายบนเนื้อที่ 119 ไร่สำหรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
 

ต่อมาปี 2552 รัฐบาลในเวลานั้นอนุมัติงบประมาณในวงเงิน  เป็นวงเงิน 22,987,266,200 บาท ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ โดยมี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้าง

 

โดยรายจ่ายทั้งหมดจำแนกได้ ดังนี้ 1.ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ 11,738,000,000 บาท 2. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 205,440,000 บาท 3.ค่าออกแบบ 205,440,00 บาท 4.ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 112,000,000 บาท

 

5.ค่าชดเชยและค่าซื้อที่ดิน 7,139,486,200 บาท 6.งานสาธาณููปโภค 586,900,000 บาท  7.ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 3,000,000,000 บาท

 

ปี 2556 ในยุคที่ประธานรัฐสภาชื่อ 'สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์' เริ่มต้นการก่อสร้างภายใต้สัญญาที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายใน 900 วัน หรือปี 2558

 

แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเพราะเกิดความล่าช้าในทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบพื้นที่ของกองทัพ ที่เป็นบ้านพัก โรงเรียนช่างกลกรมการขนส่งทางบกและโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ จากเดิมต้องแล้วเสร็จทั้งหมดปี 2557 มาเป็นปี  2559 รวมไปถึงการจัดหาไม้สัก 5,018 ต้น

 

จากความล่าช้าที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งการขยายเวลาในสัญญาจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จำนวน 387 วัน (25 พ.ย. 2558 - 15 ธ.ค. 2559) ครั้งที่ 2 จำนวน 421 วัน (16 ธ.ค. 2559 - 9 ก.พ. 2560) และครั้งที่3 จำนวน 674 วัน (10 ก.พ. 2560 -  15 ธ.ค.2562) โดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องมีการขยายสัญญาอีกครั้งเป็นที่ 4 


 

เส้นทางการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ปฏิเสธไม่ได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวและอยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญมากมาย  ผ่านมาทั้งรัฐบาลจากทหารและพลเรือน และผ่านมาถึงมือประธานรัฐสภาคนปัจจุบันก็เป็นคนที่4 เข้าให้แล้ว และยิ่งไปกว่านั้นในฝ่ายปฏิบัติก็ได้มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้ามารับผิดชอบถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 5 คน 

 

ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จุดสิ้นสุดของโครงการนี้ยังอีกยาวไกลกันเลยทีเดียว

 

จึงมีคำถามมากมายว่า ทำไมเพราะอะไร ถึงสร้างไม่เสร็จเสียที.

 

///////////////Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน