การเมือง

"โรม" ปลุกกระแส "มโนธรรม-สำนึกบาป" ให้ "ส.ว." รับหลักการ หลังมีข่าว "จะตีตก"

24 กันยายน 2020 เวลา 17:05
"โรม" ปลุกกระแส "มโนธรรม-สำนึกบาป" ให้ "ส.ว." รับหลักการ หลังมีข่าว "จะตีตก"
เปิดอ่าน 102

ฝ่ายค้านอัดต่อเนื่อง "ส.ว." จะตีตกร่างแก้ไขรธน. - ส.ว. แพลมข้อเสนอให้ ชะลอพิจารณา-ศึกษารอบด้านก่อนลงมือ

           ผู้สื่อข่าวรายงานในช่วงโค้งสุดท้ายของการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา วาระพิจารณา  เรื่องด่วน การแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งมีส.ส.ร่วมกันเข้าชื่อทั้งสิ้น 6 ฉบับ เป็นวันที่สอง ก่อนลงมติว่า ตัวแทนของฝ่ายที่เสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ อภิปรายสรุปปิดท้ายญัตติ

 

           โดย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่ามีข่าวหนาหูว่า ส.ว.จะลงมติไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ฉบับ ทั้งที่เป็นโอกาสของการแก้ปัญหา ทั้งนี้ข้อเสนอให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชน คือการสร้างข้อตกลงใหม่ที่นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ขอเรียกร้องสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยความสำนึกต่อบาปที่ได้ทำเอาไว้ เรียกร้องมโนธรรมสำนึก เห็นชอบหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เสนอให้มีส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนั้นขอให้ ส.ว.เสียสละ โดยไม่ละทิ้งโอกาสการแก้ปัญหาหลังจากที่ส.ว. ร่วมเลือกผู้นำรัฐบาลที่สร้างปัญหา

 

              "หาก ส.ว. เพิกเฉยเท่ากับว่าไม่ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด หรือมีระบอบประชาธิปไตที่เข้มแข็ง แต่ต้องการระบอบที่อยู่ตรงข้ามประชาชน ตนยืนยันต่อสิ่งที่เสนอไม่ใช่เลือกระหว่างความจงรักภักดี  หรือการยืนเคียงข้างประชาชน แต่สิ่งทีต้องการ คือ ให้สถาบันเบื้องสูงอยู่เคียงข้างประชาธิปไตย และมีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง ดังนั้นการลงมติต้องเป็นไปด้วยมโนธรรมสำนึก  อย่าฟังคำสั่งบุคคลใด" นายรังสิมันต์ กล่าว 

 
"ส.ว." แพลมข้อเสนอ "ศึกษารอบด้าน-ชะลอ" แก้รัฐธรรมนูญ

              ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. อภิปรายถึงข้อกังวลว่า การตั้งส.ส.ร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะมั่นใจได้อย่างไรว่า การทำเนื้อหาจะไม่ถูกกดดันเพื่อทำเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของแรงกดดัน ขณะที่ญัตติ อีก 4 ฉบับ ซึ่งแก้ไขรายมาตรา ตนมองว่าข้อเสนอใน 4 ญัตติ ยังน้อยไป เมื่อเทียบกับปัญหาที่มี  หากลงทุน หมื่นล้านแต่มีเพียง4-5 ประเด็นและสมาชิกรัฐสภารวมถึงประชาชนยังไม่เห็นด้วย และยังไม่มั่นใจว่าแก้ปัญหาประชาชน ปากท้องได้จริงหรือไม่ ดังนั้นควรพิจารณาประเด็นให้รอบคอบ และกว้างขวาง

 

              “สิ่งที่อยากเห็นหากจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ คือ เมื่อเลือกตั้ง ส.ส. ควรอยู่ในตำแหน่งทำหน้าที่ให้ครบ 4 ปี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมีระบบตรวจสอบการบริหารประเทศที่เข้มแข็ง มั่นคง การทำหน้าที่รัฐสภามีประชาธิปไตยและแข็งแรง แนวคิดของวุฒิสภา ให้ได้นักการเมืองที่ดี สร้างประโยชน์ให้ประชาชน มีการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม การเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่เป็นของนักการเมืองและนายทุน และสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่นักการเมืองไม่ตั้งข้อรังเกียจ วุฒิสภาพร้อมให้ความร่วมมือสิ่งที่พิจารณาวันนี้ คือ การหาทางที่ว่านั้นร่วมกันก่อน” นายเสรี อภิปราย

             

             ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอให้ชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้นำเนื้อหารือร่วมกับกับวุฒิสภา เพื่อให้มาตราที่เสนแก้ไขนั้นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​เพื่อเป็นประโยชน์ของบ้านเมือง

 

         "วันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ญัตติ 4  ร่างไม่ตอบโจทย์ขอให้ทำโจทย์ใหม่ และกลับสภาฯ หากวันนี้ไม่ผ่าน  สมัยประชุมหน้าสามารถเสนอต่อรัฐสภาได้ สิ่งที่กังวล คือ ต้องทำโดยชอบของกฎหมาย อย่าเดินไปสู่กับดักของการทำผิดกฎหมาย โดยผมยืนยันว่าได้ตรวจสอบลายเซ็นต์ของผู้ร่วมยื่นญัตติแล้วเชื่อว่ามีความผิดปกติ และผมเชื่อว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะท่านไม่ได้เดินตามเกม ทั้งนี้อยากให้มีทางออก หากจะให้ลงมติยินดี และส.ว.มีสิ่งจะโหวตในใจ แต่หากไม่อยากให้ถึงจุดนั้น ขอให้ร่วมกันคิดเพื่อหาทางออกของสังคม อย่าใช้มวลชนกดดัน" นายสมชาย อภิปราย. 

 

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน