การเมือง

สภาฯยันพิจารณางบฯ64ไม่ล่าช้า

16 กันยายน 2020 เวลา 11:49
สภาฯยันพิจารณางบฯ64ไม่ล่าช้า
เปิดอ่าน 41

สภาฯยันพิจารณางบฯ64ไม่ล่าช้า เป็นไปตามกรอบรธน.กำหนด105วัน

ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า สภาฯได้รับร่างฯจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่16มิ.ย.63 บรรจุในระเบียบวาระ 24มิ.ย.63 พิจารณาในวาระรับหลักการ 1-3ก.ค.63 และมีการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 64 จำนวน72คน และเมื่อวันที่11ก.ย.ที่ผ่านมา ได้บรรจุร่างฯหลังจากที่ กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยในวันนี้(16ก.ย.) - 17ก.ย. สภาฯกำลังพิจารณาร่างฯ ในวาระ 2 ลงรายมาตราทุกมาตรา อย่างไรก็ตาม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย แปรญัตติ หรือสงวนคำแปรญัตติอย่างเต็มที่ หากไม่ทันในวันที่17ก.ย. อาจขยายไปถึงวันที่ 18ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนด105วัน จะสิ้นสุดในวันที่28ก.ย.นี้ ดังนั้นเมื่อการพิจารณาวาระ2แล้วเสร็จในวันที่18ก.ย.นี้ ก็จะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

ด้านนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าร่างพ.ร.บ.งบฯ64มีความล่าช้านั้น จึงไม่เป็นความจริง เพราะการพิจารณายังถือว่ายังอยู่ในกรอบเวลาของกฎหมายคือจำนวน105วัน
 

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน