การเมือง

โต้ข่าวแชร์เปิดไทม์ไลน์ เคาะวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แจงรอ ครม.ไฟเขียว

15 กันยายน 2020 เวลา 16:19
โต้ข่าวแชร์เปิดไทม์ไลน์ เคาะวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แจงรอ ครม.ไฟเขียว
เปิดอ่าน 1,424

"กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" โต้ข่าวแชร์ไทม์ไลน์วันเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งประเทศ เผยรอ ครม.อนุมัติตามอำนาจ ม.142

จากรณีการเผยแพร่ข้อความในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับวันเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับต่างๆ ตั้งแต่สิ้นปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 โดยมีเนื้อหาระบุถึงคณะที่ปรึกษาด้านการเมือง ได้ยกร่างนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง จัดขึ้นวันที่ 13 ธ.ค.2563 เทศบาล 2,443 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 5,329 แห่ง จัดเลือกตั้งวันที่ 28 ก.พ.2564 สภาฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา จัดเลือกตั้งวันที่ 25 เม.ย.2564 
ล่าสุด "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ตามที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไลน์ กล่าวอ้างว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด 


ทั้งนี้ การกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือรูปแบบใด ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน