การเมือง

รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพแก้ รธน. เปิดทางปลดล็อคข้อเรียกร้อง นศ.

1 สิงหาคม 2020 เวลา 15:13
รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพแก้ รธน. เปิดทางปลดล็อคข้อเรียกร้อง นศ.
เปิดอ่าน 65

"เทพไท" จี้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้รัฐธรรมนูญ ตามผลการศึกษาของ กมธ.เพื่อปลดล็อคข้อเรียกร้อง นศ.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่า ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน ที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพิ่มหมวดการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สังคมมีความคาดหวัง และเป็นการตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 3 ข้อ คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.ยุบสภา 3.หยุดคุกคามประชาชน 
นายเทพไท กล่าวว่า เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีผลสรุปของการศึกษาแล้ว จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ และมอบหมายให้นายพีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการฯ นำผลการศึกษาเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้มีการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นขณะนี้รัฐบาลบริหารประเทศมาเกือบ 2 ปีแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการปลดล็อคการชุมนุมรายวันของกลุ่มนักศึกษาด้วย


"ขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ด้วยการส่งสัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 250 คน เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 เปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนซึ่งเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการเมืองของประเทศในขณะนี้ เชื่อว่าถ้ารัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จะเป็นการสนองตอบข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาด้วย เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ต่อไป"นายเทพไท ระบุAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน