การเมือง

'ธานี' แถลงย้ำกมธ.ยุคสนช.ไม่แทรกแซงคดีบอส อยู่วิทยา

31 กรกฎาคม 2020 เวลา 16:16
'ธานี' แถลงย้ำกมธ.ยุคสนช.ไม่แทรกแซงคดีบอส อยู่วิทยา
เปิดอ่าน 79

'ธานี' ย้ำ กมธ.สนช.ไม่ล้วงคดีบอส เหตุ สั่งยุติเรื่องทันทีหลังส่งเรื่องให้อัยการ

ที่รัฐสภา นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส อยู่วิทยาว่ าข้อเท็จจริงที่ปรากฎในสื่อคลาดคลื่อนไปบางประการ ซึ่งประจักษ์พยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามคำสั่งอัยการสูงสุดที่มีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติม ตามคำร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธ ซึ่งพนักงานอัยการมิได้นำประจักษ์พยานที่สอบเพิ่มเติมมาพิจารณา โดยมีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว และเมื่อนายวรยุทธเห็นว่าไม่ได้รับความป็นธรรม จึงได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 4 พ.ค.2559 ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกมธ.ได้สอบหา และศึกษาโดยเชิญประจักษ์พยานที่ได้ให้การไว้แต่เดิมมาประชุมชี้แจงต่อคณะกมธ. มิได้ตอบประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมจากที่ให้การไว้เดิมแต่อย่างใด ต่อมาวันที่ 16 ธ.ค.2559 คณะกมธ.มีมติรวบรวมผลการสอบหา และการศึกษาข้อเท็จจริงส่งให้กับพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

นายธานี กล่าวด้วยว่า ต่อมาพนักงานอัยการได้มีหนังสือฉบับลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256 แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธ ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ว่า อัยการสูงสุดได้พิจารณารายงานผลการศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการฯแล้วมีคำสั่งให้ยุติเรื่องขอความเป็นธรรมและอ้างว่าได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอความเป็นธรรมทราบแล้ว  ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาของอัยการสูงสุดให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวแล้ว  คณะกรรมาธิการฯ ก็มิได้ดำเนินการใดๆ ต่อไปอีก และนายวรยุทธ  ก็มิได้ติดต่อให้คณะกรรมาธิการดำเนินการอีกแต่ย่างใด เพราะทราบผลการพิจารณาแล้ว และผู้ร้องจะดำเนินการหรือร้องให้สอบพยานเพิ่มเติมใด ๆ หลังจากนี้อีกคณะกรรมาธิการ มิได้รู้เห็นหรือเข้าไปเกี่ยวเข้องอีกแต่ประการใด
นายธานี กล่าวอีกว่า การที่อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมาธิการฯมิได้มีอิทธิพลที่จะส่งผลให้อัยการสูงสุดเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ซึ่งโดยบทบาทอำนาจหน้าที่ของสนช. ส.ส. ส.ว. ทำหน้าที่นิติบัญญัติ มิได้มีอำนาจไปบงการหรือสั่งการฝ่ายบริหารหรือองค์กรต่างๆ แต่อย่างใด มีอำนาจแค่ศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงแล้วรวบรวมรายงานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักอัยการสูงสุด และคณะกรรมการตามคำสั้งแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สื่อมวลชนพยายามขอความชัดเจนและสอบถามรายละเอียดถึงการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการฯหลายประเด็นทั้งกรณีความสัมพันธ์ของทนายประจำตระกูลอยู่วิทยา และดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ การนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารเสพติดโคเคนที่อยู่ในร่างกายของนายวรยุทธ เป็นต้น แต่นายธานี ปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยระบุสั้นๆว่า ขอให้รอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด น่าจะได้ข้อเท็จจริงที่สุด Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน