การเมือง

ฝ่ายค้าน พร้อมอภิปรายงบ2564 ถล่มรัฐบาล

30 มิถุนายน 2020 เวลา 9:47
ฝ่ายค้าน พร้อมอภิปรายงบ2564 ถล่มรัฐบาล
เปิดอ่าน 69

สุทิน ซัดรัฐบาลต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดช่องทุจริตงบโควิด พบแก้ระเบียบเปิดประมูล

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า แนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 3.3 ล้านล้านบาทของฝ่ายค้านจะเน้นไปที่ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงว่ารัฐบาลจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร และการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะสามารถตอบโจทย์ประเทศไดหรือไม่ ขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านจะมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลด้วยว่าการบริหารประเทศในเวลานี้ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

"ประชาชนรอคอยความหวัง เพราะความอยู่รอดของประชาชนก็หวังพึ่งจากงบประมาณก้อนนี้ ซึ่งประชาชนจะหวังได้หรือไม่ ฝ่ายค้านจะอภิปรายต่อไป"  นายสุทิน กล่าว
ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบภาพของงบประมาณเบื้องต้นพบว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์การบริหารปรเะเทศในช่วงโควิด เพราะงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนงบประมาณก่อสร้างถนน หรือการขอจัดซื้อเครื่องบินของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ หรือ NEW NORMAL อย่างไร ทั้งๆที่เวลานี้ควรใช้งบประมาณเพื่อการสร้างอาชีพ 

"กระทรวงกลาโหม แม้งบประมาณจะลดลงไปมาก แต่ยังอีกหลายส่วนที่คิดว่าสมควรลดได้อีก จึงสงสัยว่าทำไมรัฐบาลไม่ดำเนินการ" นายสุทิน กล่าว


ประะธานวิปฝ่ายค้าน ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลต่ออายุการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ออกไปอีกหนึ่งเดือนว่า สื่อมวลชนหลายสำนักได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง แต่สำหรับส่วนตัวมองว่ามีเจตนาแอบแฝงเพื่อเปิดช่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบประมาณที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 เนื่องจากมีการใช้อำนาจแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้การจัดซื้อเกิน 5 แสนบาทไม่ต้องเปิดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเดิมที่บังคับให้ต้องดำเนินการ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะเข้ามาตรวจสอบต่อไปAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน