ภาพเป็นข่าว

พท.จี้ พม.ดูแลคนผ่อนบ้านมั่นคงไม่ไหว

26 มีนาคม 2020 เวลา 9:54
พท.จี้ พม.ดูแลคนผ่อนบ้านมั่นคงไม่ไหว
เปิดอ่าน 233

เพื่อไทย จี้ พม.ดูแลลูกหนี้บ้านมั่นคง หลังลูกบ้านได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ขาดรายได้และไม่มีงานทำ

วันที่ 26 มี.ค. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค และมาตรการณ์ป้องกันของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิต รายได้และค่าใช้จ่ายของประชาชน  แม้รัฐบาลจะมีมาตรการชดเชยรายได้ออกมามากพอสมควร แต่ก็ยังไม่รอบด้าน ซึ่งขณะนี้ตนเองได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ว่าไม่สามารถชำระสินเชื่อบ้านในโครงการได้ต่อไป เพราะตกงานจากมาตรการของรัฐในช่วงนี้ โดยลูกบ้านของโครงการบ้านมั่นคงรวมตัวมาร้องเรียนที่ตนเอง พร้อมกับบอกว่าช่วงนี้ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ แต่รายจ่ายต่างๆมีเต็มไปหมด
 
นายประเดิมชัย กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการของรัฐบาล ที่ช่วยลดปัญหาการรุกล้ำคูคลองและที่สาธารณะ ซึ่งมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ โดย พอช. ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าร่วมโครงการ โดยให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ฯ และ พอช.ปล่อยสินเชื่อผ่านสหกรณ์ฯ และให้สหกรณ์ปล่อยสินเชื่อกับสมาชิกเป็นรายบุคคล โดยกำหนดเพดานสินเชื่อไว้ รายละ 330,000 -360,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยกับสหกรณ์ เป็นอัตราคงที่ ร้อยละ4 ต่อปี และสหกรณ์ฯนำไปปล่อยกับสมาชิก อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ6 ต่อปี ซึ่งสมาชิก จะมีภาระต้องผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆละ 2900 - 3500 บาท
 


“ผมขอเรียกร้องไปยัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เร่งกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับลูกหนี้บ้านมั่นคงด้วย จากสถานการณ์เช่นนี้ถ้าท่านจะได้สั่งการให้ พอช.พิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ ด้วยการพักการชำระหนี้อย่างน้อย เป็นเวลา 3 เดือน และเมื่อสถานการเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ประกาศ ลดดอกเบี้ย 0% และยกเว้นค่าปรับล่าช้า หรือมาตรการอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสม จะเป็นการช่วยลูกบ้านทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้” นายประเดิมชัยกล่าวAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน