ภาพเป็นข่าว

รองปธ.สหภาพแรงงานฯร้องเอาผิดบิ๊กการบินไทยขู่แบล็กลิสต์ลูกน้อง ไม่ร่วมมือ "หยุด"

18 มีนาคม 2020 เวลา 16:54
รองปธ.สหภาพแรงงานฯร้องเอาผิดบิ๊กการบินไทยขู่แบล็กลิสต์ลูกน้อง ไม่ร่วมมือ "หยุด"
เปิดอ่าน 4,981

รองปธ.สหภาพแรงงานการบินไทยร้องเอาผิดวินัยกับผู้บริหาร ข่มขู่ลูกน้อง ไม่ร่วมมือหยุดไม่รับเงินเดือน จะโดนแบล็กลิสต์

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายนพดล พรหมภาสิต รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ (DH) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ DD) เรื่อง ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนสืบหาข้อเท็จจริง และลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารระดับสูงหากพบว่าได้กระทำผิดจริง โดยระบุว่า
จากที่มีพนักงานการบินไทยซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพฯการบินไทย ได้ร้องเรียนมายังสหภาพฯ ว่า มีผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของฝ่ายปฏิบัติการบินได้กระทำการข่มขู่คุกคามลูกน้องด้วยวาจาว่าหากใครไม่ให้ความร่วมมือตามประกาศของบริษัทที่ 041/2563 เรื่องการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ จะโดนแบล็คลิสต์ และจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตนเอง
ซึ่งการพูดเช่นนี้ถือว่าขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นการละเมิดสิทธิลูกจ้างอย่างร้ายแรง
ดังนั้นอาศัยความตามอำนาจของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ที่ระบุเรื่องวัตถุประสงค์ของสหภาพไว้ว่า
(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
(2) พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(3) แสวงหาคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง

สหภาพฯ จึงขอให้ท่านผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาความจริงว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ หากผลการสอบสวนปรากฎว่าเป็นความจริง ขอให้ท่านลงโทษผู้บริหารท่านนั้นตามระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ต่อไป


และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อมายังสหภาพฯ ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าหากท่านเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ตามหนังสือฉบับนี้ ทางสหภาพฯจะดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมายอื่นที่เห็นสมควรต่อไปAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน