ภาพเป็นข่าว

"สุวิทย์" ประกาศให้มหาวิทยาลัยเรียนออนไลน์ ลดค่าเทอม ช่วงวิกฤตโควิด-19

12 มีนาคม 2020 เวลา 20:23
"สุวิทย์" ประกาศให้มหาวิทยาลัยเรียนออนไลน์ ลดค่าเทอม ช่วงวิกฤตโควิด-19
เปิดอ่าน 521

อว.ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเรียนออนไลน์ ลดค่าเทอม ช่วงวิกฤตโควิด-19

(12 มี.ค.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงนามใน ประกาศกระทรวง เรื่องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัวฝสโควิด-19 โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย เรียนออนไลน์ ลดค่าเทอม-ค่าบริการฯ ช่วยนักศึกษา ผู้ประกอบการยามวิกฤต COVID-19 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อชาวไทย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วน กระทรวง อว.จึงได้ออกประกาศโดยให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด อว.พิจารณาดำเนินการใน 6 เรื่องสำคัญ 

1. ลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย

2. ลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ

3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เร่งด่วน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆโดยให้นำงบประมาณไปสนับสนุนการจ้างงานในมหาวิทยาลัย

4. ให้นำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาปรับใช้ช่วงภาวะวิกฤต


5. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหารและหน่วยงาน พิจารณาลดค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจาก SMEs, Start up และประชาชนทั่วไป 

6. เปิดโอกาสให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน