ภาพเป็นข่าว

ปูนซีเมนต์ไทยเผย พนง.คู่ธุรกิจติดเชื้อ"โควิด-19" ไม่พบผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายแต่ให้หยุด 14 วันไว้ก่อน

11 มีนาคม 2020 เวลา 16:08
ปูนซีเมนต์ไทยเผย พนง.คู่ธุรกิจติดเชื้อ"โควิด-19" ไม่พบผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายแต่ให้หยุด 14 วันไว้ก่อน
เปิดอ่าน 570

ปูนซีเมนต์ไทยเผย พนักงานคู่ธุรกิจติดเชื้อไวรัสโควิด-19  สั่งตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องไม่พบเข้าข่ายแต่ให้หยุดงาน14 วันสังเกตอาการ

   บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ที่อยู่ในนิคมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่า มีพนักงานของคู่ธุรกิจจำนวน 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว MOC ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราว ของ MOC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 08.30 – 16.00 น. โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าพื้นที่ของ MOC ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติการเดินทาง ซึ่งไม่พบความผิดปกติในวันดังกล่าว
  ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ MOC ได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานของบริษัทหรือพนักงานคู่ธุรกิจคนอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข MOC จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ของ MOC ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงานและคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดพักเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของ MOC โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ MOC แต่อย่างใดAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน