ภาพเป็นข่าว

สถาบันทิศทางไทย เสนอแนวทางกระตุ้นศก.สู้โควิด-19

8 มีนาคม 2020 เวลา 20:38
 สถาบันทิศทางไทย เสนอแนวทางกระตุ้นศก.สู้โควิด-19
เปิดอ่าน 450

สถาบันทิศทางไทย เสนอแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะรัฐบาลนำเงินแก้ปัญหาโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 สถาบันทิศทางไทยแถลงการณ์ถึงรัฐบาลและสังคมไทย เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 โดยมีเนื้อหาดังนี้

สืบเนื่องจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 100,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการตามปกติในยามที่เศรษฐกิจหตตัว ที่ต้องมีการตำเนินนโยบายทางการคลังแบบขยายตัว (Expansion Monetary Policy) นโยบายตังกล่าวมีขึ้นเพื่อทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาวะชะลอตัวในหลายภาคส่วนและมุ่งช่วยเหลือเกษตรกร คนยากจน คนตกงาน ซึ่งมีผลดีในการเยียวยาความเตือดร้อนในระยะสั้น

สถาบันทิศทางไทยในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมตระหนักในความหวังดีของรัฐบาล ที่มีต่อประชาชน แต่ก็มีข้อสังเกตที่ขอนำเสนอต่อสังคมไทยและรัฐบาลไทยดังนี้

1. การช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวไม่อาจก่อผลทวีคูณทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นการหมุนเวียนได้มากเมื่อเทียบกับตัวเงินที่ลงไปมหาศาล เพราะเป็นการจับจ่ายในภาวะที่เกิตการระบาตของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้โรงงานและระบบการผลิตหยุดชะงักลงจึงยากที่จะเกิดการหมุนเวียนได้จริง

2. ความจำเป็นเร่งด่วนในวิกฤต Covid-19 คือตันตอของปัญหาทางเศรษฐกิจ ภาครัฐควรนำเงินดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินนี้เป็นลำดับแรกสุด
จากงบประมาณปี 2563 กระทรวงสาธารณสุได้งบประมาณ 1.38 แสนล้าน แต่งบประมาณการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่เฉพาะในส่วนของ "โรคอุบัติใหม่" เท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ได้ทำไปแล้วก็คือการอนุมัติให้โรคโควิด-19 อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยมีงบประมาณ

1. งบประมาณจำนวน 1,020 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายในกรณีโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2.(จะ)ขอเพิ่มงบกลางปีจำนวน 3,500 ล้านบาท มาใช้เป็นค่ารักษาโรคนี้ในช่วง 7 เตือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2563

3. โครงการ "พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า" 225 ล้าน เพื่อผลิตหน้ากาก

4. กองทุนรับบริจาคโควิด-19 (เพื่อให้ ครม.บริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยไม่ติดขัดข้อระเบียบปฏิบัติ)

(หมายเหตุ: ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย(ตามจริง) อยู่ที่ 80,000 บาก(ขั้นต่ำ) และ ในบรรตาผู้ป่วย48 รายมีเพียงรายเดียวที่มีสิทธิ์ใช้บัตรทอง)

ทั้งนี้รัฐบาลควรมีแบบจำลองของการแพร่ระบาดในประเทศที่ชัตเจนเพื่อประเมินการรับมือและการบริหารจัตการวิกฤติได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นลำตับแรก เพราะเป็น "แนวหน้า" ในวิกฤต Covid-19 หากแก้ไขปัญหาได้ไว การติดเชื้อไม่ขยายตัว ผลในทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเองแบบในกรณีประเทศจีน


3. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวใช้เม็ดเงินมหาศาลเป็นการให้เปล่า ซึ่งหากนำไปพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรองรับวิกฤตทั้งช่วงสั้นและช่วงยาว จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะวิกฤตที่ภาคชนบทกำลังดูดชับแรงงานจากภาตอุตสาหกรรมและบริการที่ปิตตัวสงจากผลกระทบของวิกฤตการกวาดล้างทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีใหม่และวิกฤต Covid-19 รวมถึงการจัตการ วิกฤตภัยแล้งที่จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเมื่อเกิดวิกฤต Covid-19 ซ้ำเติม

ซึ่งจากตัวเลขผลกระทบต่อภาคเกษตรในปี 2562 มีพื้นที่เสียหาย 19 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 100,041 ราย พื้นที่เสียหาย 990,792 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 878,751 ไร่, พืชไร่ 111,546 ไร่ พืชสวน 495 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 1.1 พันล้านบาท

ประเมินผลกระทบในเบื้องต้นของสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 อาจทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงจาก 131 ล้านตัน อ้อยเหลือ 75 ล้านตันอ้อย (กว่า40%) สำหรับภาพรวมจะเกิตความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 17,000-19,000 ล้านบาท หรือคิตเป็นราว 0.10-0.11% ของ GDP

ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการประเมินโดยไม่รวมสถานการณ์วิกฤต Covid-19 เข้าไปด้วย ซึ่งหากผลกระทบต่อภาคเกษตรเกิตขึ้นเป็นวงกว้าง ความหนักหน่วงของปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตามมาก็จะมากยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งในครั้งนั้นภาคเกษตรไม่ไต้รับผลกระทบมากนัก

สถาบันทิศทางไทยจึงขอฝากความห่วงใยและแสดงความคิดเห็นเป็นข้อทักท้วงแก่สังคมและรัฐบาลเพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน