ภาพเป็นข่าว

ผลคำวินิจฉัย กม.ทำแท้ง ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุของปัญหาทำแท้งเถื่อน

28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 20:39
ผลคำวินิจฉัย กม.ทำแท้ง ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุของปัญหาทำแท้งเถื่อน
เปิดอ่าน 368

ศาลรธน.มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้ง

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรนูญ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย กฎหมายทำแท้งขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ จึงสั่งให้แก้ไขภายใน 360 วัน
มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า โดยที่ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา 60 ปีแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาการทำแท้งเถื่อนในสังคม ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของหญิงจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาสังคม จากความไม่พร้อมของหญิง และเด็กที่เกิดมาอีกมากมาย 

จึงให้ข้อเสนอแนะว่าประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้งสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 


ในขณะที่ปัจจุบัน วิทยาการทางการแพทย์ ได้พัฒนาขึ้นมากสามารถให้บริการดูแลรักษารองรับการตัดสินใจใช้สิทธิในเนื้อตัว ร่างกายของหญิง ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้ว ประกอบกับยังไม่ได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมและเหมาะสม

 

ศาลรัฐธรรมนูญ จึงให้ข้อเสนอแนะว่า ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้ง สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน