ภาพเป็นข่าว

จุฬาฯ ยกระดับมาตรการสกัดแพร่ระบาดโควิด-19

19 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 23:30
จุฬาฯ ยกระดับมาตรการสกัดแพร่ระบาดโควิด-19
เปิดอ่าน 3,717

ออกมาตรการเข้มถึงบุคคลากร นิสิตนศ.มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยไม่นับเป็นวันลา ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร 
จึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาฯ เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน