ภาพเป็นข่าว

ออกประกาศปิดการจราจรย่านเยาวราชรับเทศกาลตรุษจีน

24 มกราคม 2020 เวลา 19:11
ออกประกาศปิดการจราจรย่านเยาวราชรับเทศกาลตรุษจีน
เปิดอ่าน 549

ประกาศปิดการจราจรย่านเยาวราชและใกล้เคียงจัดงานเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 63   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธ์วงศ์ กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

 
 

โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนของประชาชน ชาวไทยเชื้อสายจีน ให้สืบทอดต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก การจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับ การจัดงานดังกล่าว

 

ถนนเยาวราชตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกเฉลิมบุรี ห้ามเดินรถ ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา

 

ดังนี้  ถนนเยาวราชตั้งแต่แยกเฉลิมบุรี ถึงแยกราชวงศ์ ห้ามเดินรถ ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา 

 

 ถนนลำพูนไชย ตั้งแต่แยกลำพูนไชย ถึงถนนลำพูนไชยตัดถนนเยาวราช ห้ามเดินรถ ห้ามจอดรถทุกชนิด ห้ามเดินรถ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ข้อ ๕ ถนนทรงวาด ตั้งแต่แยกเจริญกรุงทรงวาด ถึงท่าน้ำสวัสดี กำหนดให้เดินรถทางเดียว และตั้งแต่แยกท่าน้ าสวัสดี ถึงซอยราชวงศ์ กำหนดให้กลับทิศทางทางเดินรถ เพื่อเดินรถทางเดียว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา

 

 ถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกท่าน้ำสวัสดี ถึงแยกหมอมี ห้ามจอดรถตลอดเวลา ทั้ง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา

 

 ถนนพระราม ๔ ห้ามเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลำพูนไชย และห้ามเลี้ยวซ้ายแยกหมอมี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา


 

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน