ภาพเป็นข่าว

องค์กรโปร่งใสให้คะแนนไทยแก้คอร์รัปชั่นเท่าปีก่อน โคลอมเบียโกงกินอันดับต้นของโลก

23 มกราคม 2020 เวลา 15:02
องค์กรโปร่งใสให้คะแนนไทยแก้คอร์รัปชั่นเท่าปีก่อน โคลอมเบียโกงกินอันดับต้นของโลก
เปิดอ่าน 470

องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 ส่วนอันดับประเทศที่มีการโกงกินมากที่สุดในโลกปี 2020 คือโคลอมเบีย

องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International) เผยแพร่ผล CPI ค่าดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี 2019 พบว่า ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศ และได้ค่าเฉลี่ยดัชนีที่ 36 (จากคะแนนเต็ม 100) ซึ่งเท่ากับค่าดัชนีในปี 2018 

 

แต่อันดับถือว่าหล่นลงเนื่องจากในการจัดอันดับปี 2018 ไทยอยู่ในอันดับที่ 99 จาก 180 ประทศ (ประเทศที่อันดับตัวเลขยิ่งสูงหมายถึงยิ่งมีการคอร์รัปชั่นมาก) 

 

ทั้งนี้  คะแนนเพิ่มขึ้น ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

WEF  การจ่ายเงินสินบนเกี่ยวกับการนาเข้า-ส่งออก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การนาเงินของภาครัฐไปให้กับบริษัท บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ เพื่อการคอร์รัปชัน และระดับคุณธรรมหรือจริยธรรมหรือธรรมภิบาล (นักธุรกิจในประเทศ )  43.28       
                                                                                                       
EIU   การตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้อานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบ  (นักวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วโลก)  37.26         
                                                                                                                                                                            
PRS   การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนต่างๆ โดยเฉพาะการนาเข้า-ส่งออก การขออนุมัติอนุญาต การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (นักวิเคราะห์ของ PRS)   32.42   
                                                                                                                                                  
IMD (-๒) การให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีอยู่หรือไม่  ( นักธุรกิจทั่วโลก 4300 คน ) 44.99                                                                                                                                                                                                                                                                 
PERC (-4) คุณให้คะแนนการคอร์รัปชันในประเทศที่คุณอาศัย/ทางานอยู่เท่าใด  (นักธุรกิจต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศ )   38.36     
                                                                                                                                                                
 

ส่วนที่ลดลง  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
WJP การใช้อานาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ  (ผู้เชี่ยวชาญ)   38.28              
                                                                                                                                                                  
GI   ความเสี่ยงด้านทางธุรกิจ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ และการออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจบางธุรกิจ (ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ความเสี่ยง)  34.50    
                                                                                                                                       
BF(TI)  การใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์มิชอบและประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมปัญหาการทุจริต  (ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน/ประเทศ)    36.84         
                                                                                                                                                 
VDem( - ๒) การทุจริตในภาคการเมืองมีการแพร่ขยายตัวอย่างไร  (นักวิชาการนักธุรกิจ นักวิเคราะห์)   19.57                                                                                                                                                  

                                               

ส่วนประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ในปีนี้ มี 2 ประเทศได้อันดับ 1 ร่วมกันในฐานะประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุด คือ นิวซีแลนด์และเดนมาร์ค (ได้ 87 คะแนนจาก 100 คะแนน) ขณะที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าคอร์รัปชันมากที่สุด คือประเทศโซมาเลีย อยู่ในอันดับสุดท้ายของ 180 ประเทศ และได้ค่าดัชนี CPI เพียง 9 คะแนน (จากเต็ม 100)

 


 

ส่วนการจัด อันดับประเทศที่มีการโกงกินมากที่สุดในโลกประจำปี 2020 หรือ The World’s Most Corrupt Countries ของ U.S. News & World Report เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ปีนี้ 10 ประเทศแรกที่เข้าอันดับได้แก่ อันดับ (1) โคลอมเบีย (2) เม็กซิโก (3) กานา (4) เมียนมา (5) กัวเตมาลา (6) ซาอุดิอาระเบีย (7) บราซิล (8) เคนยา (9) โบลิเวีย (10) รัสเซีย 

การจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดตามความคิดเห็นจากการรับรู้ของประชาชน (Ranking by Perceptions) ที่เข้าร่วมการสุ่มสำรวจใน 73 ประเทศจำนวนมากกว่า 20,000 คน

 

 

 

ซึ่งในการสำรวจผู้ตอบคำถามต้องระบุว่าพวกเขาเชื่อมโยงแต่ละประเทศกับนิยามคำว่า “corrupt” ซึ่งเป็นความเสื่อมทางจริยธรรมตามการตีความของพวกเขามากน้อยแค่ไหน ประเทศใดมีความโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย ประเทศใดที่พวกเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโกงกิน คอร์รัปชัน หรือการปล่อยปละละเลยของทางการให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ปีนี้ โคลอมเบีย เข้าอันดับมาเป็นที่ 1 คาดว่าจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการคอร์รัปชันประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี 

 

ทั้งนี้ปลายเดือนพ.ย.2562 รัฐบาลโคลอมเบียต้องเผชิญกับการเดินขบวนประท้วงหลายระลอก ส่วนประเทศรัสเซียซึ่งปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 12 มาปีนี้เข้าทำเนียบ Top10 โดยเข้ามาเป็นอันดับ 10 ข่าวแง่ลบของรัสเซียที่ผู้คนรับรู้คือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งในหลายประเทศ รวมทั้งการใช้สารกระตุ้นในนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นการกระทำทุจริตผิดกฏสากล ส่วนประเทศโบลิเวียที่อยู่ในอันดับ 9 นั้น เมื่อต้นปีรัฐบาลรักษาการเพิ่งประกาศจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสวบสวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดเก่าจำนวนเกือบ 600 รายซึ่งอาจจะโยงใยการทุจริต

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน