ภาพเป็นข่าว

กมธ.ตั้ง 'ไพบูลย์' ศึกษาแก้ รธน.และกฎหมายลูก ฝ่ายค้านเล็งเสนอแก้รายมาตราก่อนรื้อทั้งฉบับ

17 มกราคม 2020 เวลา 15:51
กมธ.ตั้ง 'ไพบูลย์' ศึกษาแก้ รธน.และกฎหมายลูก ฝ่ายค้านเล็งเสนอแก้รายมาตราก่อนรื้อทั้งฉบับ
เปิดอ่าน 163

กมธ.ตั้ง 'ไพบูลย์' ศึกษาแก้ รธน.และกฎหมายลูก ฝ่ายค้านเล็งเสนอแก้รายมาตราก่อนรื้อทั้งฉบับ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมาธิการวิเคราะห์ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน โดยจะประชุมครั้งแรกวันที่ 21 ม.ค.เวลา 9.30น. และ 2.คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีนายวัฒนา เมืองสุข เป็นประธาน นัดประชุมครั้งแรกวันที่ 23 ม.ค.เวลา 15.00น.
 

จากนั้นนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการให้กรรมาธิการวิสามัญได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ อภิปรายว่า ส่วนตัวคิดควรมีการทบทวนมาตรา 185 (1) ที่ห้ามไม่ให้ส.ส.เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงส่วนราชการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานส.ส.ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  


 

ด้าน นายวัฒนา เมืองสุข รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในบางมาตราที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าเป็นปัญหาก่อน จากนั้นค่อยไปพิจารณาเรื่องการทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ  ซึ่งการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ได้ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ เพราะถ้าประชาชนลงประชามติไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็บังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต่อไปแค่นั้นเอง

 

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องที่อภิปรายกันวันนี้เกี่ยวกับการเมืองและประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นการทำเพื่อพรรคการเมือง ดังนั้น คิดว่าถ้าข้อเสนอวันนี้ได้นำไปสู่การแก้ไขได้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์จากประชาชนอย่างแท้จริงAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน