ภาพเป็นข่าว

"หญิงหน่อย" โชว์ข้อเสนอแก้ภัยแล้งต้องเติมเงินให้เกษตรกร

17 มกราคม 2020 เวลา 12:51
"หญิงหน่อย" โชว์ข้อเสนอแก้ภัยแล้งต้องเติมเงินให้เกษตรกร
เปิดอ่าน 251

แก้ภัยแล้งแบบหญิงหน่อยเสนอเติมเงินในกระเป๋าเกษตรกร เตือน "ลุงป้อม" อย่าให้มีทุจริต

 

เมื่อวันที่  17  ม.ค.63  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้ทราบจากข่าวว่าวันนี้ รองนายกฯประวิตร จะนั่งหัวโต๊ะประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงจะขอฝากแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้จะไปซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจให้แย่ลง เพราะเกษตรกรซึ่งถือเป็นกำลังซื้อหลัก จะยากจนมากขึ้น จากปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำต่อเนื่อง มาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

 

ปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขจึงมี 2 มิติ


คือ


1) การแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยแล้ง

 

ด้วยการหาวิธี #เติมเงินในกระเป๋า
ให้กับเกษตรกร ในช่วงที่ไม่มีรายได้จากการเพาะปลูก เพราะปัญหาภัยแล้ง โดย

1.1) เร่งจ่ายเงิน”ชดเชยภัยแล้ง”ให้กับเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ ก่อนที่เกษตรกรจะลงมือเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรมีทุนไปประกอบอาชีพอื่น ในระหว่างที่รอฤดูฝน

 

1.2) จัดสรรประมาณตรงไปที่ กองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าแรงให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ทำการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ในหมู่บ้านและไร่นา เป็นการทำให้เกษตรกรมีรายได้ ในระหว่างที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ และยังทำให้ได้สระน้ำไว้กักเก็บน้ำในฤดูฝนอีกด้วย

 

1.3) เร่งจัดทำแผนโซนนิ่งการเพาะปลูก เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการผลิต ไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และอากาศ รวมทั้งเป็นพืชที่ขายได้ราคาเพื่อสร้างรายได้ที่ยังยืนให้เกษตรกร

 

มิใช่การแก้ไขปัญหาแบบ
#ง่ายๆลวกๆ อย่างที่กำลังทำอยู่

 

“ไม่มีนำ้ ก็ห้ามเกษตรกรเพาะปลูก”


โดยไม่ได้หาอาชีพ หรือรายได้อะไรให้เขา เล่นบังคับอย่างเดียว โดยไม่ช่วยเหลือ ปล่อยให้ชาวบ้านต้องเผชิญทุกข์อย่างเดียวดาย

 

 
 

2) การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก โดย

 

2.1)รัฐบาลต้องทำ”แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ” ที่มีกรอบระยะเวลาและแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากที่สุดและเร็วที่สุด ซึ่งในข้อเท็จจริงประเทศไทยมีแผนบริหารจัดการน้ำแล้ว ซึ่งคิดมาตั้งแต่สมัยนายกทักษิณ และจะเริ่มทำโครงการในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ แต่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารก็ยกเลิกโครงการนี้ ซึ่งถ้าไม่ยกเลิก ป่านนี้หลายพื้นที่คงได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว

 

ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาแบบ”ไฟไหม้ฟาง” พอปัญหาเกิด ก็ค่อยมาแก้ไข อย่างเช่นในปัจจุบัน
เพิ่งมาเร่งขุดบ่อบาดาล ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่ได้มาก เพราะไม่เพียงพอ และไม่ทันกับเวลา

 

2.2) รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาการทุจริต เพราะโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ที่ดำเนินการโดย อผศ. ที่รองนายกฯประวิตรกำกับดูแลในขณะนั้น มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตมากมายหลายแห่งปรากฎตามสื่อต่างๆ ว่าไม่มีการขุดลอกจริง มีเพียงการเอาแม็คโครไปขุดเพียงเล็กน้อย ซึ่งตรวจสอบได้ยากเนื่องจากไปขุดลอกในหน้านำ้ ที่มีนำ้เต็มแหล่งนำ้ ซึ่งปกติเขาจะขุดลอกกันในหน้าแล้ง

 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง สามารถทุเลาเบาบางลงได้ หากรัฐบาลมีความ”ตั้งใจจริง” และมีความ”จริงใจ”ในการแก้ไขปัญหา

 

ดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำคือรัฐบาลต้องเร่ง #เติมเงินในกระเป๋า ให้กับเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมต่อปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้นไปอีก

 

และต้องกำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหา”ทุจริต”ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน อย่างที่มีข่าวปรากฎมาก่อนหน้านี้.


 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน