ภาพเป็นข่าว

ประกาศเลื่อนลำดับส.ส.แทน "พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค" ที่ลาออก

13 ธันวาคม 2019 เวลา 19:17
ประกาศเลื่อนลำดับส.ส.แทน "พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค" ที่ลาออก
เปิดอ่าน 1,165

ราชกิจจาฯประกาศเลื่อนลำดับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อให้พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล แทนตำแหน่งว่าง

 

เมื่อวันที่  13 ธ.ค. 62  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๑๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

บัดนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล  พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๒๔ 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน