ภาพเป็นข่าว

ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงห้ามดัดแปลงสร้างอาคารพื้นที่เมืองปาย

11 ธันวาคม 2019 เวลา 18:10
ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงห้ามดัดแปลงสร้างอาคารพื้นที่เมืองปาย
เปิดอ่าน 138

ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงห้ามดัดแปลงสร้างอาคารพื้นที่เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลแม่ฮี้ และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลแม่ฮี้ และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประโยชน์ในด้านการผังเมืองและการสถาปัตยกรรม

 

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน