ภาพเป็นข่าว

ศาลรธน.เผยแพร่คำวินิจฉัย"ธนาธร" พ้นสภาพส.ส.

11 ธันวาคม 2019 เวลา 17:30
ศาลรธน.เผยแพร่คำวินิจฉัย"ธนาธร" พ้นสภาพส.ส.
เปิดอ่าน 873

ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัย ธนาธร ถือครองหุ้นสื่อพ้นสภาพส.ส.ฉบับเต็ม

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่ [ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง]

 

ศาลรธน. วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) นับแต่วันที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟัง

 

เป็นวันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

โดยคำวินิจฉัยดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 26 หน้า  มีรายละเอียดดังนี้ 
สำหรับ คำวินิจฉัยดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 26 หน้า  มีรายละเอียดดังนี้ ....

 

อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม ได้ที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/136/T_0012.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน