ภาพเป็นข่าว

"กกต." วินิจฉัยชงศาล รธน. ยุบพรรค "อนาคตใหม่" ปมเงินกู้ 191 ล้านขัดมาตรา 92(3)

11 ธันวาคม 2019 เวลา 14:05
"กกต." วินิจฉัยชงศาล รธน. ยุบพรรค "อนาคตใหม่" ปมเงินกู้ 191 ล้านขัดมาตรา 92(3)
เปิดอ่าน 2,106

ด่วน กกต.มีมติยื่นศาล รธน.ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน 191 ล้านขัดมาตรา 92(3)

 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีมติส่งคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีคำร้องเงินกู้อนาคตใหม่ 191 ล้านบาท เหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดย แหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ระบุว่า "ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

 

อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ในหมวด 8 หัวข้อ "การสิ้นสุดของพรรคการเมือง" ซึ่งมาตรา 92 ระบุว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม (3) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74
 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน