ภาพเป็นข่าว

“บิ๊กตู่” รณรงค์ ให้เด็กวัยเรียนใส่หมวกกันน็อก

11 ธันวาคม 2019 เวลา 10:23
“บิ๊กตู่” รณรงค์ ให้เด็กวัยเรียนใส่หมวกกันน็อก
เปิดอ่าน 275

เวลา 08.30 น. วันที่ 11 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1) ผลงานการจัดแสดง Roadshow เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 2) โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกในเด็กวัยเรียน และ 3) ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารเสนอผลงานการจัดแสดง Roadshow เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก โดยยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการออกแบบ และจังหวัดสุโขทัย ยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบมี 40 เมืองทั่วโลก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมี 49 เมืองทั่วโลก ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และเครือข่ายเมืองแห่งศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 
ต่อจากนั้น พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนแก่เด็กวัยเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ “พี่หัวดี” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน เน้นผู้ปกครองและเด็กเล็กวัย 3-7 ปี เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุที่นำไปสู่ความพิการตลอดชีวิต

 

อนึ่ง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์” กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยจัดทำ www.medcannabis.go.th ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การผลิต การรักษา และการวิจัย รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

 


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเมือง โดยใช้ศิลปะและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มาเป็นจุดดึงดูดสร้างความน่าสนใจ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า พร้อมทั้งฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรหลานขณะใช้จักรยานยนต์บนท้องถนนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงฝากให้ดูแลผู้สูงวัยและคนพิการอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย ทั้งด้านการฝึกอบรม พัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ เพื่อผู้สูงวัยยังคงสร้างประโยชน์สูงสุด โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกำชับถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ว่า ต้องมีความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลการใช้อย่างเหมาะสม และจำเป็นปลูกในพื้นที่สามารถควบคุมได้ เพื่อไม่ให้กัญชากลายเป็นสารเสพติดหรือกลายเป็นปัญหาในอนาคตAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน