ภาพเป็นข่าว

เสนอประธานศาลฏีกาตั้ง"ศาลสิ่งแวดล้อม"

9 ธันวาคม 2019 เวลา 14:17 น.
เปิดอ่าน 104

รอยล นำคณะปฏิรูปสิ่งแวดล้อมพบประธานศาลฏีกาหารือความเป็นไปได้ตั้ง"ศาลสิ่งแวดล้อม"

 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62   นายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าพบ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายประธานศาลฎีกาข้อ 5