ภาพเป็นข่าว

นิพนธ์ มอบนโยบายป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการแก่ อปท.สงขลา

6 ธันวาคม 2019 เวลา 21:03
นิพนธ์  มอบนโยบายป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการแก่ อปท.สงขลา
เปิดอ่าน 121

นิพนธ์ มอบนโยบายการป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการ แก่อปท.ในจังหวัดสงขลา

เย็นวันนี้ 6 ธันวาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม และซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม  พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

ทั้งนี้นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวสรุปสถานการณ์ และการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการป้องกันน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.กองหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคม มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในการประชุม

   

ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ทางภาคใต้ กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม และในส่วนของจังหวัดสงขลา เริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย และจะได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
   

 

 
 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเปิดศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินกรณี อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม ในการที่จะให้ความช่วยเหลือ  แก่พี่น้องประชาชน ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมสรรพกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆ ให้มีความพร้อม ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง เป็นการรับมือกับสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ และยังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเหตุเบื้องต้น รวมไปถึงการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ ทันท่วงที สามารถลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ หากเกิดเหตุการณ์จริง และถือเป็นการบูรณาการร่วมกันของ อปท.และหน่วยงานต่างๆ สงขลาจึงถือเป็นตัวอย่าง ในการทำงานแบบมีบูรณาการร่วมกัน โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้น
  

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้อยากจะเชิญชวนร่วมกันทำบุญทอดกฐิน แต่ไม่ใช่เป็นการเรี่ยรายเงิน แต่มาร่วมกันทำในเรื่องของ ตำบลขับขี่ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการจัดระเบียบ สร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่ โดยการมีส่วนร่วมของตำบล ชุมชน และหมู่บ้านในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน ซึ่งหาก ท้องถิ่นบังคับใช้กฏหมายได้อย่างเข้มงวด และทำควบคู่กับ มาตราการความปลอดภัยระดับ จังหวัด อำเภอ ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุลงไปได้


 

 

 

 

 

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน