ภาพเป็นข่าว

"บิ๊กแดง" ให้โอวาท "รด." พร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติ

6 ธันวาคม 2019 เวลา 19:43
"บิ๊กแดง" ให้โอวาท "รด." พร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติ
เปิดอ่าน 937

ผบ.ทบ.ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับมาฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตย

6 ธ.ค.62 - ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้มีพิธีกระทําสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ส่วนกลาง โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)  เป็นประธาน

 

 

ทั้งนี้   พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวให้โอวาทว่า นักศึกษาวิชาทหารเป็นส่วนหนึ่งในระบบการเตรียมกำลังและเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการเมื่อสถานการณ์จำเป็นต่อการป้องกันประเทศจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับกองทัพให้มีศักยภาพและเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงของชาติ

 

แม้ว่าการศึกษาวิชาทหารครบตามหลักสูตรจะทำให้ท่านทั้งหลายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แต่ในขณะที่ในสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกกลับมาให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรองเพื่อให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆ

 

อีกทั้งการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งตลอดจนการแย่งชิงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนักศึกษาวิชาทหารต้องตระหนัก

 

เพราะน้องๆต้องเจริญเติบโตต่อไปเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและต้องระลึกเสมอว่าทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดที่บูรพกษัตริย์ไทยในอดีตกาลได้ปกป้องสร้างชาติไทยร่วมกับบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนจนมาเป็นไทยในทุกวันนี้ในโอกาสนี้

 

 
 

สำหรับการสวนสนามครั้งนี้มีผู้กํากับนศท.และ นศท.ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพิธี จํานวนทั้งสิ้น 1,134คน โดยจัดเป็น 4 กรม 8 กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2กองพัน เมื่อสวน สนามเสร็จ หน่วยสวนสนามและผู้ร่วมพิธีจะร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”

 

พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นศท.ได้กระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูง และประชาชนทั้งหลายว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดํารงไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน เป็นสถาบันตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตย และร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

อีกทั้งยังมุ่งหมายให้นศท. ผู้กํากับ นศท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกําลังสํารองของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและ ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันนศท.

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน