ภาพเป็นข่าว

“พม.-ชาวบ้าน” ร่วมแรงช่วย ชายชราวัย 92 เลี้ยงเหลน 6 คน พร้อมวางแผนด้านการศึกษาเด็ก ปรับปรุงบ้าน บริหารเงินบริจาค

6 ธันวาคม 2019 เวลา 13:19
“พม.-ชาวบ้าน” ร่วมแรงช่วย ชายชราวัย 92 เลี้ยงเหลน 6 คน พร้อมวางแผนด้านการศึกษาเด็ก ปรับปรุงบ้าน บริหารเงินบริจาค
เปิดอ่าน 987

พม.ชาวบ้าน จ.นครศรีธรรมราชร่วมแรงช่วย ชายชราวัย 92 เลี้ยงเหลน 6 คน พร้อมวางแผนด้านการศึกษาเด็ก ปรับปรุงบ้าน บริหารเงินบริจาค

จากกรณีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบและมอบเงินสงเคราะห์เบื้องต้น แก่ชายชราอายุ 92 ปี ที่เลี้ยงเหลน 6 คน เนื่องจากมีรายได้แค่เงินยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงติดตามเยี่ยมเยียนและวางแผนการดูแลช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวร่วมกับญาติ ชุมชน และกลุ่มผู้ก่อการดีตำบลไชยมนตรี โดยได้ข้อสรุป ดังนี้

1. นางเอียด ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติ ยินดีรับดูแลน้องปังปอนด์ (เหลนคนสุดท้องอายุ 1 ปี 10 เดือน โดยทาง พมจ.จะช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัวนางเอียด

2. หลานที่กำลังศึกษาทั้ง 4 คน จะเรียนโรงเรียนเดิม โดยมีญาติและชุมชนช่วยดูแล 

3. มียอดเงินบริจาคในบัญชีของเด็ก เป็นเงิน 1,009,000 บาท และยังมีเข้ามาเรื่อย ๆ โดยมีครอบครัว ชุมชน และชาวบ้าน ตำบลไชยมนตรี วางแผนการดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเหลนอายุ 16 ปี ญาติเด็ก 1 คน และนักพัฒนาชุมชนอบต.ไชยมนตรี ร่วมเปิดบัญชี โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่าย 2 ใน 3 

4. พมจ.นครศรีธรรมราชและชาวบ้านตำบลไชยมนตรี วางแผนการปรับปรุงบ้านและก่อสร้างห้องนอนสำหรับเด็กผู้หญิงให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

และ 5. มอบหมายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชนติดตามผลการช่วยเหลือและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ พร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและการศึกษาต่อไป

 

 

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน