ภาพเป็นข่าว

เทพไท ยก3เหตุผลโหวตสวน มติพรรคร่วมรัฐบาล

5 ธันวาคม 2019 เวลา 13:51
เทพไท ยก3เหตุผลโหวตสวน มติพรรคร่วมรัฐบาล
เปิดอ่าน 638

อ้างการตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาม.44 เป็นมติพรรค มีจุดยืนแน่วแน่ไม่เอาเผด็จการ อุดมการณ์พรรคเหนือมติวิปรัฐบาล

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้ ม.44 ว่าได้ตัดสินใจยืนยันมติเดิม ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ

 

1.ญัตตินี้เป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมพรรคมาก่อน และมีผู้ ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติ จำนวน 7 คน เช่นนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย,นายกรณ์ จาติกวณิชย์,นายสุทัศน์ เงินหมื่น,นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค,นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ,นายถาวร เสนเนียม,นายอิสสระ สมชัย และมี ส.ส.ของพรรคลงชื่อรับรองจำนวน 20 คนด้วย

 
 

2.ในการพิจารณาญัตตินี้ตนได้อภิปรายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนให้นำคำสั่งของคณะรัฐประหารทุกชุด และกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ(สนช.) มาศึกษา ซึ่งแตกต่างกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

 

3.ญัตตินี้ตรงกับอุดมการณ์ของพรรค ข้อ4 ที่ระบุว่า “พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ หรือวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวธีการของรัฐบาลใดๆ” ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เมษายน 2489 เป็นเวลา73ปีผ่านมาแล้ว และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน

 

ขอยืนยันว่าในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพรรค และมติวิปรัฐบาลทุกประการ แต่อุดมการณ์ของพรรคต้องอยู่เหนือมติพรรคและมติวิปรัฐบาล หรือเงื่อนไขใดๆในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน