ภาพเป็นข่าว

ขรก.เฮ ร่นจ่ายเงินเดือนส่งท้ายปี

3 ธันวาคม 2019 เวลา 16:06
ขรก.เฮ ร่นจ่ายเงินเดือนส่งท้ายปี
เปิดอ่าน 15,105

ไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนธันวาคม กรมบัญชีกลางแจ้งทุกส่วนราชการจ่ายเงินเดือนก่อนกำหนด

 

กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียน ถึงปลัดกระทรวง อธิบดี  เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ   แจ้งเลื่อนการจ่ายเงินเดือน

 

โดยระบุว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีติ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62  กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค.62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในปีพ.ศ.2562 จึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ( KO ) เดือนธันวาคม จากเดิมวันที่ 30  ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 27 ธ.ค.2562  

 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็ปไซต์กรมบบัญชีกลาง www.cgd.go.th  หัวข้อ " ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ> บริการข้อมูลกฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน "

 

รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 


Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน