ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 21 นายพลเป็นกรณีพิเศษ

26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 20:29
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 21 นายพลเป็นกรณีพิเศษ
เปิดอ่าน 2,914

ราชกิจจาฯออกประกาศ พระราชทานยศนายตำรวจ 372 รายเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน ๒๑ ราย  ได้แก่ ๑. พลตำรวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ฯลฯ   

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณี พิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจที่ได้ รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ ๑๙ ( ปีงบประมาณ พ . ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๒๑ ราย ดังนี้

 

 

  อ่านรายละเอียด   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/060/T_0001.PDF

 
 

พร้อมกันนี้  ยังได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ [จำนวน ๓๗๒ ราย  ได้แก่ ๑. พันตำรวจโท กษิดิ์เดช ชาญกัน ฯลฯ]

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณี พิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจที่ได้ รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ ๑๙ ( ปีงบประมาณ พ . ศ. ๒๕๖๒) จํานวน ๓๗๒ ราย ดังนี้

 

พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 372 ราย  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/060/T_0003.PDFAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน