ภาพเป็นข่าว

บินไทยห่วงใยสุขภาพเปิด Your Health, We Care แอร์สจ๊วต

26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:42
บินไทยห่วงใยสุขภาพเปิด Your Health, We Care แอร์สจ๊วต
เปิดอ่าน 308

บินไทยห่วงใยสุขภาพแอร์สจ๊วตเปิดโครงการ Your Health, We Care

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สุวรรณภูมิ วันนี้เวลา 11.00 น. นายสุธีรัชต์  ศิริพลานนท์ ผอ.ใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ) ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการสุขภาพที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน “Your health,We care!!” เพื่อให้ความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติการในอากาศ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านการดูแลความปลอดภัยและการบริการบนเครื่องบินต่อผู้โดยสาร ในทุกเที่ยวบินของการบินไทย

 

โครงการ “Your health,We care”

 
 

โครงการสุขภาพครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยนายพิสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ผอ. ฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (QV) และ นางสาวพัชราภรณ์ แก้วประสพ ผจก.กองสวัสดิการ และมาตรฐานความปลอดภัยงานบริการบนเครื่องบิน (QV-3) ซึ่งในงานครั้งนี้ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไทที่เข้ามาให้ความรู้และตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน.รวมทั้งผู้บริหารอื่นๆในฝ่ายบริการบนเครื่องบินตลอดจนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในสถานที่จัดงานหลังเสร็จหน้าที่ภารกิจบนเครื่องบินต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

 

นายสุธีรัชต์ ยังได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานว่า "พนักงานต้อนรับทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติงานบนเครื่องบินเราต้องพร้อมเสมอที่จะทุ่มเทงานบริการและช่วยเหลือผู้โดยสารไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นที่อาจเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนเครื่องบิน"

 

นางสาวพัชราภรณ์ แก้วประสพ

 


 

นายพิสุทธิ์ ได้กล่าว”ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดโครงการเพื่อสุขภาพขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อทำข่าวเผยแพร่กิจกรรมที่มีคุณภาพของลูกเรือการบินไทยต่อสาธารณะชนและขอบคุณชมรมต่างๆ ที่มาร่วมออกบูธสินค้าเพื่อสุขภาพและสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ให้ความร่วมมือต่อการจัดงาน”

 

นายพิสุทธิ์ สุทธิสารรณกร

 

 Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน