ภาพเป็นข่าว

กมธ.สภา ซัด 'ชิม ช้อป ใช้' ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:27 น.
เปิดอ่าน 70

กมธ.ชี้ ชิมช้อปใช้ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ แนะ ภาครัฐมุ่งเน้นใช้งบประมาณพลิกฟื้น

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่รัฐสภา นายเท่าพิภพ   ลิ้มจิตรกร  ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุม กมธ.ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินผลเบื้องต้นของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้” โดยเชิญนายภาวิน ศิริประภานุกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยได้นำเสนอความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวว่า เป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งไม่สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้เหมือนนโยบายการคลัง ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะคือ ภาครัฐควรมุ่งเน้นการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นในกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีหนี้ เนื่องจากจะเกิดการใช้จ่ายเงินในทันทีและไม่ใช่การใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้  

 

นายเท่าพิภพ  กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ กมธ. ยังได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุ กมธ. จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุ กมธ. พัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอันดามันสู่อ่าวไทย โดยที่ประชุมได้มุ่งเน้นให้ศึกษาการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวและกำหนดจุดสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันดามันสู่อ่าวไทย และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบการท่องเที่ยว จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2.คณะอนุ กมธ. ศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการศึกษา โดยการประชุมครั้งต่อไปในวันที่22 พ.ย.จะพิจารณาเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิผลของการส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ