ภาพเป็นข่าว

หมอระวี ชี้ ระเบียบสภาฯเป็นผลดีต่อกมธ.

19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 8:42
หมอระวี ชี้ ระเบียบสภาฯเป็นผลดีต่อกมธ.
เปิดอ่าน 107

หมอระวี สนับสนุนกฏเหล็กประธานสภาฯคุมกมธ. เชื่อ เจตนาดีป้องกันทำงานซ้ำซ้อน

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า สนับสนุนให้มีการใช้ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ. 2562 ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ออกใหม่ตามข้อบังคับการประชุมที่ 90 ที่กำหนดให้กรรมาธิการต้องรายงานการปฏิบัติภารกิจให้ประธานสภาฯรับทราบ 

 

นพ.ระวี กล่าวว่า นอกจากเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมแล้ว ยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 129 วรรคสองว่าด้วยการให้การทำงานของคณะกรรมาธิการ ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ำซ้อนกัน จึงไม่มีประเด็นใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญและไม่เห็นด้วยที่มีการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับประธานสภาที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ทั้งนี้อยากให้ฝ่ายค้านทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์ ไม่ใช่ค้านทุกเรื่องเพื่อสร้างประเด็นขัดแย้งทางการเมือง


"ผมคิดว่าระเบียบที่ออกมาจะช่วยทำให้การทำงานของคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ซ้ำซ้อนกัน และยังแก้ปัญหากรณีมีกรรมาธิการฯชุดใดทำเกินอำนาจหน้าที่ หรือใช้กรรมาธิการไปในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตัวเอง ซึ่งจะทำให้กลไกการตรวจสอบของสภาได้รับความเสียหายตามไปด้วย จึงอยากให้ประธานกรรมาธิการฯทุกคณะให้ความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบนี้ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริง" นพ.ระวี กล่าว
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน