ภาพเป็นข่าว

สอบวินัยร้ายแรง "ชำนาญ รวิวรรณพงษ์"

18 พฤศจิกายน 2019 เวลา 19:22
สอบวินัยร้ายแรง "ชำนาญ รวิวรรณพงษ์"
เปิดอ่าน 1,379

กต.มติเสียงข้างมาก ไม่ผ่านให้"นายชำนาญ"ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส 

18 พ.ย 62 -ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 16/2562 มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาหลายตำแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งผู้พิพากษาอาวุโส และวาระอื่นๆ

 

อย่างไรก็ตาม มีวาระที่น่าสนใจ  คือ   ก.ต.ได้มีการลงมติจากที่ คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.)ได้ทำลงมติเสียงข้างมาก 13-4 (อ.ก.ต.เดิมมี 21 คน แต่ช่วงพิจารณาอยู่ในช่วงสับเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขั้น ทำให้เหลือ 17 คน) พร้อมทำความเห็นเสนอว่า การกระทำของ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เกี่ยวกับกรณีในคดีมรดกที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล เห็นควรที่จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

 

โดย ก.ต.ได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก 12-2 เห็นควรตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อนายชำนาญ ตามที่ อ.ก.ต.เสียงข้างมากทำความเห็นมา

 

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต.ยังมีการลงมติทบทวนมติ ก.ต.ครั้งที่ 9/2562 กรณีที่ประชุม ก.ต.มีมติให้นายชำนาญไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

 

โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก 12-2 ให้ ก.ต.ทบทวนมติเรื่องที่จะให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯ และเมื่อมีการทบทวนแล้ว หลังจากนั้น ก.ต.ยังได้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่ ที่จะให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ผลปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 12-2 ไม่ผ่านให้นายชำนาญดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส 

 
 

ทั้งนี้  ในการประชุม ก.ต.วันนี้มี ก.ต.เข้าประชุม 14 คน ขาดนาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา ก.ต.สัดส่วนจากบุคคลภายนอก สำหรับมติเสียงข้างน้อยในการลงมติให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯ และการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงทั้ง 3 รอบ คือ นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ซึ่งทั้ง 2 เป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิศาลฎีกา

 

สำหรับนายชำนาญนั้น เคยถูกยื่นถอดถอนจากตำแหน่ง ก.ต.ชั้นศาลฎีกา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 42โดยผู้พิพากษาทั่วประเทศใช้สิทธิลงคะแนนเห็นชอบให้ถอดถอนนายชำนาญออกจากการเป็น ก.ต. ชั้นฎีกา รวมทั้งสิ้น 3,165 คะแนน จากบัตรลงคะเเนน 3,548 ใบ

 

จากกรณีกล่าวหาว่านายชำนาญส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม หรือการกระทำที่น่าสงสัยว่ากระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต. ในกรณีที่อ้างถึงการก้าวก่ายแทรกแซงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขณะสืบพยานในบัลลังก์ คดีมรดกครอบครัวภรรยาที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแสดงกิริยาไม่เคารพกระบวนพิจารณาของศาล ทั้งแสดงตนเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าข่มขู่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นAdd LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน