ภาพเป็นข่าว

“ไพบูลย์” กางกฎหมาย ชี้ เสรีพิศุทธ์ ออก หนังสือเรียก ”บิ๊กตู่” ขัด รธน. เกินขอบเขตอำนาจ

16 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:02
“ไพบูลย์” กางกฎหมาย ชี้ เสรีพิศุทธ์ ออก หนังสือเรียก ”บิ๊กตู่” ขัด รธน. เกินขอบเขตอำนาจ
เปิดอ่าน 863

วิญญูชนที่ได้อ่านคำถามดังกล่าวแล้วย่อมเห็นได้อย่างชัดเเจ้งว่า มีเจตนาจงใจกลั่นแกล้ง

 

16 พ.ย. 62  นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ได้ยื่นเรื่องคำร้อง เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาวินิจฉัยเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 

กรณีพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 13 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 129 ซึ่งต่อมาในวันที่ 15 พ.ย.2562 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปในวันเดียวกัน
 

นายไพบูลย์ เห็นว่า การที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ.ปปช)  สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ สผ.0019.05/945 เชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงต่อกมธ.ปปชในวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 ในประเด็นข้อซักถามระบุไว้ 16 ข้อ

 

ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือระบุว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 129 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. 2554 โดยหนังสือระบุไว้มุมบนขวาว่า กมธ.(บค.) 1 นั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ประธาน กมธ ปปช.ได้ดำเนินการออกหนังสือฉบับดังกล่าวตามแบบกมธ.(บค.)1 เป็นไปตาม พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ มาตรา 6 ที่ตนได้ตรวจสอบพบว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 129


 

เนื่องจากได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการมีอำนาจ”สอบสวน“ซึ่งเป็นการขัดต่อเอกสารหลักฐานความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 ที่อธิบายไว้ว่า เจตนารมย์แห่งรัฐธรรมนูญวางหลักการใหม่ให้คณะกรรมาธิการไม่มีอำนาจ”สอบสวน” แต่ให้มีอำนาจเพียง”สอบหาข้อเท็จจริง” เท่านั้น

 

จึงทำให้ พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกมธฯมาตรา 6 ซึ่งปรากฏให้คณะกรรมาธิการมีอำนาจ "สอบสวน" จึงขัดต่อความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คำสั่งเรียกของกมธฯ มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 13 ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นไปแล้วว่ามาตราดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา129 

 

ดังนั้นการออกหนังสือเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงครั้งล่าสุดของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ประธานกมธ ปปช. นอกจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วในหนังสือฉบับดังกล่าวยังระบุเรื่องที่ขอให้ชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงคำถามจำนวน 16 ข้อที่ไม่อยู่ในกรอบอำนาจของกมธ.ป.ป.ช.

 

วิญญูชนที่ได้อ่านคำถามดังกล่าวแล้วย่อมเห็นได้อย่างชัดเเจ้งว่า มีเจตนาจงใจกลั่นแกล้งผู้ที่ต้องไปชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงจึงอาจเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

 

และประกอบกับกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย พรบ คำสั่งเรียกของ กมธฯขัดหรือเเย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 129 แล้วนายไพบูลย์ จึงเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรปฏิเสธไม่ไปชี้แจงต่อคณะกมธปปชตามหนังสือที่สผ.0019.05/945 หรือพิจารณาส่งคืนหนังสือฉบับดังกล่าวโดยเหตุที่เป็นการออกหนังสือโดยมิชอบด้วยกฏหมายหลายประการ

 

และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ประธาน กมธ. ป.ป.ช.ควรเร่งขอยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าวโดยเร็วเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา15Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน