ภาพเป็นข่าว

มท.1 ลงพื้นที่ปัตตานีติดตามสถานการณ์ใต้ พร้อมพบปะสภาสันติสุขตำบล

9 พฤศจิกายน 2019 เวลา 19:51
มท.1 ลงพื้นที่ปัตตานีติดตามสถานการณ์ใต้ พร้อมพบปะสภาสันติสุขตำบล
เปิดอ่าน 193

การพัฒนาสภาสันติสุขตำบลจะเป็นฐานในการพัฒนาขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทยพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ประชุมและติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมพบปะสภาสันติสุขตําบล เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหารสัญบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานีณ สโมสรนายทหารสัญบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

รมว.มหาดไทย ได้มอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่คณะทำงานว่า ขอมอบอำนาจเต็มให้แม่ทัพภาคที่ 4 กำกับดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแกนนำหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกองกำลังทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน

 

สู่การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในตัวแม่ทัพภาคที่ 4 ขอให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว อย่างเป็นเอกภาพ


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยึดหลักสำคัญ 3 เรื่อง คือ

 

สร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชน โดยปราศจากเงื่อนไข เป็นพื้นฐานสำคัญโดยถือเป็นเรื่องแรกในการดำเนินการ และต้องเคารพเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ ให้อยู่ได้ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความมั่นคงและการพัฒนา
 

ความมั่นคง เจ้าหน้าที่รัฐต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ ทำพื้นที่ให้เกิดความสงบ ใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้ก่อความไม่สงบเพื่อลดการก่อเหตุรุนแรง ฝากถึงเจ้าหน้าที่ทั้งกำลังทหาร และภาคประชาชน ต้องทำความเข้าใจในสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยง มีความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ได้ เชื่อว่าถ้ากำลังเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ฝึกฝนและใส่ใจ จะสามารถอยู่ได้ด้วยความปลอดภัน

 

การพัฒนา สภาสันติสุขตำบล จะเป็นฐานในการพัฒนา ขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในทุกมิติ ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน พัฒนาอย่างยั่งยืน

Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน