ภาพเป็นข่าว

โปรดเกล้าฯ "พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล" ดำรงตำแหน่ง"ศาสตราจารย์"

8 พฤศจิกายน 2019 เวลา 20:00
โปรดเกล้าฯ "พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล" ดำรงตำแหน่ง"ศาสตราจารย์"
เปิดอ่าน 701

นักวิชาการหัวใจแกร่งผู้ต่อต้านสารพิษตกค้างได้รับการโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์

เมื่อวันที่  8 พ.ย. 62   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล หรือ “อาจารย์พวงรัตน์” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2557 นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรปี 2554 และเป็นหัวหน้าทีมศึกษาวิจัยผลกระทบจากการตกค้างของพาราควอตในสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ อาจารย์พวงรัตน์ ถือเป็นนักวิชาการที่ติดตามศึกษาสารพิษตกค้างทางการเกษตรต่อเนื่อง โดยได้นำทีม ลงพื้นที่หาปัจจัยของสารเคมีทางการเกษตรต่อการเป็นโรคเนื้อเน่า ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หลังมียอดผู้ป่วยนับร้อยราย 

 

อย่างไรก็ตามมีความพยายามจากกลุ่มที่อ้างตนเป็นผู้แทนเกษตรกร รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวข่มขู่คุกคาม อาจารย์พวงรัตน์และคณะนักวิชาการรายอื่นด้วย  โดยเฉพาะกรณี อาจารย์พวงรัตน์ มีการเรียกร้องให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปัจจุบัน 

 

อ่านรายละเอียด   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/274/T_0010.PDF

 
Add LINE ติดตามข่าวสารจากเรา @nationweekend คุณจะไม่พลาดข่าวเจาะ เราวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ร้อน